Topo Hukuk Bürosu Avukatı Serdarhan TOPO: E-Ticaret Hukukundaki Yenilikler

Topo Hukuk Bürosunun kurucu avukatı olan Avukat Serdarhan Topo ile E-Ticaret Hukuku ve E-Ticaret Hukukunda ki yenilikler Hakkında konuştuk. İşte Detaylar:

Avukat Serdar Han TOPO: E-Ticaret Hukuku Nedir?

Uzman Bilişim Avukatı Serdarhan Topo, E-ticaret hukukunun yeni yeni hayat Elektronik ticaret hukuku kısaltılmış hali ile e- ticaret hukuku bilişim hukukunun alanına giren bir hukuk dalı olduğunu belirtti. E-ticaret hukuku başta online alışveriş olmak üzere elektronik alanda gerçekleştirilen ticaret faaliyetlerini kapsayan mevzuat ve hukuki konulara ilişkin bir hukuk disiplinidir. Serdarhan Topo’ya göre internetin hayatımızda kapsadığı yer gün geçtikçe artmaktadır. Bu da bireylerin elektronik eşyadan kıyafete, kıyafetten yiyeceğe kadar her şeyi internet üzerinden almamıza neden olmuştur. Alışverişin tek tıkla yapılabilme imkânı sağlaması alıcılar bakımından hız ve kolaylık sağladığı için oldukça rağbet görmektedir. Ayrıca e-ticarette pazar payının gittikçe büyümesinden dolayı birçok şirket de ticari faaliyetlerini e-ticaret ile uyumlu hale getirmeye çalışmaktadır.

Avukat Serdarhan Topo'nun Kaleminden Israrlı Takip (Stalking)

Serdarhan Topo, giderek büyüyen bir alan olan e-ticaret hukuku beraberinde belirli hukuki düzenleme yapma ihtiyacının geldiğini belirtti. Bu kapsamda e-ticaret hukukuna ilişkin esasların belirlenmesi amacıyla 01.05.2015 tarihinde 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun yürürlüğe girmiştir. Serdar Han Topo’nun dikkat çektiği bir diğer nokta ise; e ticaretten bahsedilmesi için iktisadi ve ticari faaliyetlerin çevrim içi ve elektronik gerçekleştirilmesidir.

Topo Hukuk Bürosu Avukatı Serdarhan TOPO: E-Ticaret Hukukundaki Yenilikler

Topo Hukuk Bürosunun Faaliyet Alanları Çerçevesinde Değerlendirildiğinde E-Ticaret Hukukuna Gelen Yenilikler Nelerdir?

2014 yılında kabul edilen E-Ticaret Yasası veya Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği olarak adlandırılan yeni kurallar hem tüketicilerin hem de e-ticaret şirketlerinin satış öncesi ve sonrası haklarını düzenlemektedir. Yeni düzenlemeler ile e-ticaret faaliyetlerinde bulunan ya da başka kişilerinin e-ticarette bulunması için ortam sağlayan kişiler ile ilgili bir takım yeni yükümlükler getirmektedir. Bu yükümlülükleri Serdarhan Topo ikiye ayırarak sıralıyor bunlar: hizmet sağlayıcının yükümlülükleri ve araç hizmet sağlayıcının yükümlülükleridir.

Hizmet Sağlayıcının Yükümlülükleri:

 • Kişisel verileri koruma yükümlülüğü
 • Bilgi verme yükümlülüğü
 • Siparişe dair yükümlülükler
 • İletenin reddine uyma yükümlülüğü
 • Ticari Elektronik iletilere yönelik yükümlülükler

Araç hizmet sağlayıcısının yükümlülükleri ise:

 • Kişisel verileri koruma yükümlülüğü
 • Ticari iletimi gönderimi için izin alma yükümlülüğü

Serdarhan Topo e-ticaret hukukunda hem hizmet sağlayıcının yükümlülüğü hem de araç hizmet sağlayıcının yükümlülüğü olan kişisel verilerin korunması yükümlülüğünün en çok ihlal edilen yükümlülüklerden birisi olduğunu belirtiyor. Bu sebeple Topo hukuk bürosu kurucusu Serdarhan Topo’nun uzmanlık alanı olan bilişim hukukunun alt dalı olan e-ticaret hukuku ile ilgili çalışmalarını özellikle kişisel verilerin korunması yükümlülüğün ihlali üzerine yoğunlaştırmaktadır.

Topo Hukuk Bürosu Avukatı Serdarhan TOPO: E-Ticaret Hukukundaki Yenilikler

Avukat Serdarhan Topo İle Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Konuştuk:

Serdarhan Topo öncelikle kişisel verinin ne anlama geldiğini, ne tür bilgilerin kişisel veri kapsamına alındığını Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanunu çerçevesinde şu şekilde açıklıyor. Kişisel veri; kimliği belirli ya da belirlenebilir kişiye ilişkin her türlü bilgiyi ifade etmektedir. Bu bağlamda kişinin adı, soyadı, yaşı veya doğum yılı gibi herkesin bilebileceği bilgiler dışında kişinin ailevi, ekonomik ve fiziksel özellikleri de kişisel veri kapsamındadır. Dolayısı ile kişisel verinin 3 temel unsuru bulunmaktadır bunlar: kimliği belirli ya da belirlenebilir, gerçek kişiye ait, her türlü bilgidir.  Kişisel verilerin korunması da bu bilgilerin farklı kişilerin hukuka aykırı bir şekilde ele geçirilmesini önlemeye çalışmak için bilgilerin gizli tutulmasıdır.

Serdarhan Topo, özellikler demokratik ve hukuk devletlerinde kişisel verilerin korunmasının oldukça önem arz ettiğini ifade ediyor. Çünkü özel hayatının gizliliği demokratik ülkelerin esaslarından biridir. Ancak bu gizliliği sağlamak günümüz gelişen teknolojisinde bir hayli zorlaşmıştır. Bu sebeple ülkeler kişisel verilerin korunmasına ilişkin kanunlar çıkarmaktadırlar. Ülkemizde 7 Nisan 2016 tarihinde yürürlüğe giren 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu esasında Anayasamız madde 20 de düzenlenen özel hayatın gizliliği ve korunması ilkesine dayanmaktadır.

İnternetten Video Kaldırma Talebindeki Artış

Topo Hukuk Bürosu Ekibi İle KVKK Uygulamaları

E-Ticaret hukukuna gelen yeniliklerden bir tanesi de hem hizmet sağlayıcıya hem de araç hizmet sağlayıcısına belirli yükümlülükler getirmesidir. Bu yükümlülüklerden en önemlilerinden bir tanesi de kişisel verilerin koruması yükümlülüğüdür.

Topo Hukuk Bürosu uzman bilişim avukatları ile e-ticaret alanında da hizmet vermektedir. Bu bağlamda hukuka aykırı şekilde kişisel verileri ele geçirilmiş bir kişi Topo Hukuk bürosundan danışmanlık ve avukatlık hizmeti alabilir. Aynı zamanda Topo Hukuk Bürosu kendi sitesinde Kişisel Verilerin Korunmasına dair bilgilendirici yazılar da yayınlamaktadır.

Topo Hukuk Bürosu Avukatı Serdarhan TOPO: E-Ticaret Hukukundaki Yenilikler

E- Ticaret Siteleri Serdar Han Topo’ya En Çok Hangi Soruları Yöneltiyor? KVKK’ya Uymamanın Cezası Nedir?

 • E- ticaret sitelerinin Serdar Han Topo’ya en çok yönlendirdikleri soruların başında şunlar gelmektedir:
 • E- Ticaret Hukukuna İlişkin bir şirket nasıl kurulur?
 • E- Ticaret satışlarında olabilecek şirket aleyhine davalar ne şekilde gerçekleşebilir?
 • E Ticaret alanında büyüyen firmalar nasıl kapsamlı ve nitelikli sözleşmeler hazırlayabilir?

En çok sorulan sorulardan biri de KVKK’ya uymamanın cezası nedir? Kişisel Verilerin Korunmasına Dair oluşturulan kanunun 17. Maddesi şöyledir:  (1) Kişisel verilere ilişkin suçlar bakımından 26.9.2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 135 ila 140’ıncı madde hükümleri uygulanır. (2) Bu Kanunun 7’nci maddesi hükmüne aykırı olarak; kişisel verileri silmeyen veya anonim hale getirmeyenler Türk Ceza Kanununun 138’inci maddesine göre cezalandırılır.” Buna göre Türk Ceza Kanunu madde 135’e göre hukuka aykırı bir şekilde kişisel verileri kaydeden kimse altı aydan üç yıla kadar hapis cezasına çarptırılır. Bazı nitelikli hallerin bulunması ile verilecek ceza artırılabilir. Ayrıca bazı hallerin varlığı halinde kabahatlerin karşılığında verilen idari para cezası yaptırımı da söz konusu olabilmektedir. Buna göre KVVK Madde 18’e göre  (1) Bu Kanunun;

a) 10’uncu maddesinde öngörülen aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmeyenler hakkında 5.000 Türk Lirasından 100.000 Türk Lirasına kadar,

b) 12’nci maddesinde öngörülen veri güvenliğine ilişkin yükümlülükleri yerine getirmeyenler hakkında 15.000 Türk Lirasından 1.000.000 Türk Lirasına kadar,

c) 15’inci maddesi uyarınca Kurul tarafından verilen kararları yerine getirmeyenler hakkında 25.000 Türk Lirasından 1.000.000 Türk Lirasına kadar,

ç) 16’ncı maddesinde öngörülen Veri Sorumluları Siciline kayıt ve bildirim yükümlülüğüne aykırı hareket edenler hakkında 20.000 Türk Lirasından 1.000.000 Türk Lirasına kadar, idari para cezası verilir.

Serdarhan Topo’nun bu konu ile ilgili son olarak üzerinde durduğu nokta ise; mağdur olan kişilerin dava zaman aşımı süresi olan 8 yıl içerisinde suçu savcılığa bildirmeleridir. Aksi takdirde dava zaman aşımı süresi dolduğundan soruşturma yapılamayacaktır.

Topo Hukuk Bürosu Avukatı Serdarhan TOPO: E-Ticaret Hukukundaki Yenilikler

Serdar Han Topo’ya Sorduk: Tüketicilerin Cayma Hakkı Konusunda Bilmesi Gerekenler Nelerdir?

Cayma hakkı 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanunu’nda düzenlenmiştir. Buna göre tüketiciler ürünün kendilerine ulaşmasından itibaren 14 gün içerisinde ürünü almaktan vazgeçebilirler aynı zamanda herhangi bir sebep göstermeden satıcı firmadan ürünün iadesini talep edebilirler. Ürün iadelerindeki kargo ücretleri e-ticaret firmasına aittir. Eğer e- ticaret siteleri cayma hakkını tüketiciye bildirmez ise bu süre 14 gün artı 1 yıl olarak uzayabiliyor. Dolayısı ile bu kanun çerçevesinde e- ticaret firmaları cayma hakkına uymalıdırlar.

Serdarhan Topo tüketicilerin cayma hakkının bulunmadığı bazı işlemleri de şu şekilde sıralıyor: Finansal hizmetler, konut Kiralama, montaj ve bakım hizmetleri, paket turlar, bakım evi hizmetleri, şans oyunları ve catering hizmetleri.

www.avukatserdarhantopo.com