Avukat Serdarhan Topo ’dan Genç Avukatlara Tavsiyeler

Topo Hukuk Bürosunun kurucusu olan Avukat Serdarhan TopoGenç Avukatlara Tavsiyeler verdi. İşte Detaylar:

Avukat Serdarhan Topo: Hukuk Fakültesinden Mezun olduğunuzda Kararınız Ne olmalıdır?

Avukat Serdarhan Topo, hukuku en genel ifadesiyle toplumu düzenleyen ve devlet yaptırımına bağlanmış kuralların bütünü diye tanımlayarak sözlerine başladı. İnsanoğlu var olduğundan beri hukuk da farklı şekillerde varlığını göstermiştir. Önemli olan hukukun ne şekilde uygulandığıdır. Bu bağlamda demokratik bir devlet olabilmenin temel şartlarından birisi de hukuk devleti olabilmesidir. Serdarhan Topo ’ya göre Hukuk devleti olan ülkemizde bunu devam ettirecek olan kişiler ise genç hukukçular olacaktır.

Serdarhan Topo, Hukuk fakültesi diplomasının önemini vurguladı. Bu diploma ile hâkimlikten noterliğe, kaymakamlıktan avukatlığa kadar birçok meslek yapılabilir. Alternatiflerin çokluğu ise seçim yapacak olan kişilerin kafasını ister istemez karıştırmaktadır. Serdarhan Topo meslekte uzmanlaşmanın önemini vurgulayarak öğrencilerin üniversite sıralarında iken hangi mesleği yapacaklarına karar vermelerinin gerekli olduğunu ifade ediyor. Karar verilen meslek kişinin karakter özelliklerine uygun olmalı ve sevecek yapacağı bir iş olmalıdır. Hukuk fakültesi birçok meslek alternatifi bulundurmakla birlikte en fazla rağbet gören avukatlıktır. Bu sebeple hukuk fakültesi öğrencilerinin henüz üniversite sıralarında iken kendilerini geliştirmeli avukatlık mesleğine dair bilgileri öğrenmeleri gerekmektedir.

Avukat Serdarhan Topo ’dan Genç Avukatlara Tavsiyeler

Serdarhan Topo’nun Avukatlığa Kutsal Bakışı

Serdarhan Topo, tüm insanların devletlerinden özgürlük ve adalet konusunda yüksek standart sunmalarını beklemekte ve insan haklarına sayılı olmalarını istemeye hakları vardır. Bu standartları gerçekleştirmek, hukuka ve insan haklarına karşı ihlallerin savunmasını yapmak ise avukatlık mesleğinin tekelindedir.  Avukatlar aynı zamanda yargının temel unsuru olan bağımsız savunmanın temsilcileridir. Dolayısıyla avukatlar yalnızca hukuki uyuşmazlıkları hakkaniyet ve adalet ilkelerine göre çözümlenmesini, hukuk kurallarının eksiksiz uygulanmasını sağlamazlar. Aynı zamanda entelektüel ve kamusal role sahiptirler.

Serdarhan Topo ‘ya göre avukatlık mesleğinin en önemli ilkelerini tarafsızlık eşitlik ve bağımsızlık oluşturmaktadır. Bağımsız ve tarafsız savunmayı temsil eden avukat bireylerin hak arama özgürlüğünün sesi ve bağımsızlığıdır. 1136 sayılı Avukatlık Kanunu’nun 1. Maddesinin ikinci fıkrasında avukatlık mesleğinin öneminden bahsedilmiştir: “Avukat, yargının kurucu unsurlarından olan bağımsız savunmayı serbestçe temsil eder.”  Yargılama faaliyetlerinde üç unsur bulunmaktadır bunlar savunma ve hükümdür.  Savunmanın temsilcisi olan avukat görevinde ne kadar adil ve ikna edici olursa yargılama süreci de eksiksiz bir biçimde devam eder. Dolayısı ile hükmün en doğru şekilde verilebilmesi için avukatların rolü oldukça önemlidir.

Avukat Serdarhan Topo ’dan Genç Avukatlara Tavsiyeler

Topo Hukuk Bürosu Kurucusu Serdarhan Topo ‘ya Göre Genç Avukatlar Çalışma Alalını Neye Göre Belirlemelidir?

Serdarhan Topo, Ülkemizde barolara kayıtlı yaklaşık 80 bin civarında avukat bulunduğunu belirtti. Bu sebeple avukatlıkta çalışma alanının belirlenmesi ve bu yönde kendini geliştirmek bir hayli önem arz etmektedir.

Avukatlık mesleğinin çalışma alanları başlıca şöyledir:

  • Sözleşme Avukatı
  • Şirket Avukatı
  • Dava Avukatı ve Danışman Avukat ( Ceza hukuku,  Aile hukuku, İş hukuku gibi )
  • Bilişim ve Teknoloji Avukatı
  • Yabancılar Hukuku
  • Uzman Arabuluculuk
  • Noterlik

Görüldüğü üzere avukatlık mesleğinde birçok çalışma alanı bulunmaktadır.  Bireyler kendi karakter özelliklerine göre, hangi alanda daha çok verim alabileceklerini belirleyerek çalışmalarını devam ettirmelidir. Bu müvekkillere en iyi şekilde hizmet sunabilmek açısından da önemlidir. Serdarhan Topo’nun kurucusu olduğu Topo hukuk bürosunun çalışma alanları ise şunlardır: bilişim hukuku, boşanma ve aile hukuku, ceza hukuku,  şirketler ve ticaret hukuku,  gayrimenkul hukuku, fikri mülkiyet hukuku, iş hukuku ve yabancılar hukuku. Topo Hukuk Bürosu çalışma alanlarında uzmanlaşmış avukatlar ile avukatlık ve danışmanlık hizmeti vermektedir.

Avukat Serdarhan Topo Kimdir?

Avukat Serdarhan Topo ‘ya Göre Mesleğin Sırrı Nedir?

Avukatlar, her türlü hukuki işlemin düzenlenmesinde ve hukuki uyuşmazlıkların çözümünde rol oynayan,  tüm bilgi ve deneyimlerini çağdaş bir hukuk devleti olmak için harcayan meslek erbaplarıdır. Serdarhan Topo ‘ya göre avukatlık mesleğinin en önemli sırrı bu kutsal mesleğin gerekliliklerinin farkında olmaktır. Bu kutsallık beraberinde aralarında vekâlet ilişkisi olan müvekkiline, yargı kurumu ve mensuplarına karşı yükümlülükte getirir.

Mesleğin sırlarından bir tanesi de avukatlık mesleğini severek icra etmekten geçer. Bu şekilde bireyler meslek için mesai harcarken daha çok verim alabilir, müvekkillerine en iyi şekilde yardımcı olabilirler. Serdarhan Topo’nun üzerinde durduğu bir diğer konu uyumlu çalışma arkadaşları ile çalışmak. Bu şekilde meslekten emeğinin karşılığını alabilmek kolaylaşacaktır.

Avukat Serdarhan Topo ’dan Genç Avukatlara Tavsiyeler

Avukat Serdarhan Topo’dan Avukat Olmak İsteyenlere Tavsiyeler

21. Yüzyılda geldiğimiz noktada insanlarla iletişim kurmadan yaşamak neredeyse olanaksız hale gelmiştir. Avukatların her iletişim kanalını çok iyi kullanmaları onlara oldukça avantaj sağlayacaktır. Bu sayede farklı insanlara ulaşmakta kolaylaşacaktır. Dolayısıyla Serdarhan Topo’nun verdiği ilk tavsiye iletişim kanallarının en iyi şekilde öğrenilmesidir. Bunun yanında avukat, araştırma yeteneğine sahip olmalıdır. Araştırma yapılırken azimli olunmalı, doğru bilgiye ulaşmak her zaman kolay olmayacaktır. Ayrıca hitap ve konuşma şekli de her meslekte olduğu gibi avukatlık mesleğinde de oldukça önemlidir. Bu yönde çeşitli eğitimlere alınmalı ve kişisel gelişim kitapları okunmalıdır.

Serdarhan Topo globalleşen dünyamızda yabancı dilin çok büyük bir önem taşıdığını belirtti. Erasmus gibi programlar ile yurt dışına çıkılamasa bile yabancı dil öğrenmek avukatlık için de önemlidir Ayrıca ilgi duyulan alan ile ilgili çeşitli seminerlere ve konferanslara katılmak da avukatlıkta gelişim gösterebilmek adına gereklidir. Serdarhan Topo’nun verdiği son öneri ise çeşitli sivil toplum kuruluşlarına üye olmak ve gönüllük esaslı programlarda görev almaktır. Çünkü avukatların işi insanlar iledir. İnsanlar ile en iyi şekilde iletişim kurabilmek açısından bu tarz görevlerde bulunmak önemlidir.

Avukat Serdarhan Topo ’dan Genç Avukatlara Tavsiyeler

Avukat – Müvekkil İlişkisi Nasıl Olmalıdır?

Avukat Serdarhan Topo, avukatlık mesleğinin oldukça saygın ve değerli bir meslek olmakla beraber bu saygınlığı ve değeri korumakta yine avukatlara düştüğünü belirtti. Bunun en önemli yollarından bir tanesi müvekkil ile ilişkinin seviyeli ve yerinde olmasından geçer. Avukat ile müvekkil arasındaki kurulacak bu seviyeli ilişki bir nevi iyi bir dostluk ilişkisidir. Hukuki boyutta ise avukat müvekkili için en iyisini düşünmeli, araştırmalı ve en iyi şekilde müvekkili bilgilendirmelidir.

Avukat Serdarhan Topo: E-Ticaret Hukukundaki Yenilikler

Avukat Serdarhan Topo‘ya göre her avukatlık ofisinin olmazsa olmazlarını oluşturan müvekkillerin menfaatlerini korumak, üçüncü kişilere karşı sahip oldukları hakları en iyi şekilde savunmak meslek ahlakı olarak edinilmelidir. Ayrıca avukat ile müvekkil arasında bulunan vekâlet ilişkisinde güven oldukça önemlidir. Dolayısıyla avukat müvekkilinin güvenini sarsacak hareketlerden kaçınmalı, müvekkilini doğru bir şekilde yönlendirmelidir. Taraflar arasında kurulacak olan güvene dayalı bu seviyeli ilişki avukatları başarıya götürecek, müvekkillerinde aldıkları hizmetten memnun olmalarını sağlayacaktır. Topo Hukuk Bürosunun en önemli misyonlarından bir tanesi müvekkillerine en doğru şekilde bilgi vererek doğru yönlendirmek, aldıkları avukatlık veya danışmanlık hizmetinden en üst seviyede verim alabilmelerini sağlamaktır.

www.avukatserdarhantopo.com