Serdarhan Topo Ve Uluslarası Çocuk Kaçırma Ve İadesi

Topo Hukuk Bürosunun kurucusu olan Avukat Serdarhan TopoUluslarası Çocuk Kaçırma Ve İadesi hakkında bilgi verdi. İşte Detaylar:

Avukat Serdar Han TOPO açıklıyor: Velayet Hakkı Nedir?

Avukat Serdarhan Topo, Türk Medeni Kanun’u 335 ve devamında düzenlenen velayet, çocuğun korunması ve temsil edilmesi için öngörülmüş hukuksal hakların olduğunu belirtti. Anne ve babanın evliliği devam ettiği sürece velayet hakkı her ikisine de ait olduğunu söyleyen Serdarhan Topo, anne babadan biri vefat ederse velayet hakkı hayatta kalana ait olduğunu vurguladı. Eğer anne ve baba evli değilse velayet hakkı anneye ait olduğunu söyledi. Av. Serdarhan Topo, anne ve baba çocuğa kötü muamelede bulunup ilgi göstermiyorsa çocuk, mahkeme kararı ile başka bir ailenin yanına veya kuruma yerleştirilme ihtimalinin olduğunu belirtti.

Serdarhan Topo: çocuğun sağlıklı gelişimi ve ihtiyaçlarının en iyi şekilde karşılanması için gerekli ortamı oluşturulmasının gerektiğini belirtti. Bu bağlamda evlilik birliği sonlandırılınca karşılaşılan en önemli sorunlardan biri de velayet hakkının kimde kalacağıdır. Hâkim velayet hakkının kime verileceğine karar verirken bazı hususları göz önüne alır.

Serdarhan Topo Ve Uluslarası Çocuk Kaçırma Ve İadesi

Avukat Serdarhan Topo Ve Uluslarası Çocuk Kaçırma Ve İadesi Hakkında Bilgiler

Avukat Serdarhan Topo İle Çalışma Vizesi Alma
  • Çocuk küçük ise anne bakımına ihtiyacı varsa anneye verilebilir ( örneğin 0-4 yaş arası gibi)
  • Çıkarlarını hangi taraf daha iyi koruyacaksa
  • Hangi tarafa duygusal olarak daha fazla bağlıysa
  • Hangi taraf ile daha iyi ilişkiler kuracaksa
  • Varsa kardeşlerinden hangi tarafta onlardan ayrılmayacaksa

Hâkim bu hususları göz önünde bulundurarak takdir yetkisini kullanarak velayet hakkını anneye veya babaya verebileceği gibi eğer her ikisinin de sosyal ve maddi durumu yeterli değilse başka bir kuruma yerleştirilmesine de karar verebilir. Velayet hakkının belirlenmesinde yetkili mahkeme ise aile mahkemesidir.

Serdarhan TOPO: Uluslararası Çocuk Kaçırmanın Hukuki Veçhelerine Dair Lahey Sözleşmesi Nedir?

Globalleşme ile artık dünya küçük bir köy haline gelmiştir. Özellikle gelişen teknoloji ile ülkeler arasında seyahat etmek oldukça kolay bir hal almıştır. Bununla beraber farklı ülkelerden bireylerin evlenmesi ve sonucunda boşanma vakaları da sayıca artış göstermiştir. Saydığımız etmenler ile beraber uluslararası çocuk kaçırma olayları da bir hayli artış göstermiştir. Farklı ülkelerde yaşayan oldukça fazla vatandaşımız bulunduğu için bu sorun ülkemiz açısından da önemli bir hal almıştır. Uluslararası anlamda bu sorunu çözebilmek için bir iş birliği gerekmektedir. Bunun en önemli vasıtalarından biri de 25 Ekim 1980 tarihli Uluslararası Çocuk Kaçırmanın Hukuki Veçhelerine Dair Lahey Sözleşmesidir. Bu sözleşmeye Türkiye 2010 yılında taraf olmuştur.

Serdarhan Topo Ve Uluslarası Çocuk Kaçırma Ve İadesi

Av. Serdarhan Topo Ve Uluslarası Çocuk Kaçırma Ve İadesi Hakkında Bilgiler

Avukat Serdarhan Topo: Uluslararası Çocuk Kaçırmanın Hukuki yöntemlerine göre Lahey Sözleşmesinin asıl amacı; Çocuğun velayet hakkının illegal yollar ile ihlal edilerek bir ülkeden diğer bir ülkeye götürülmesi veya alıkonulmasının zararlı etkilerini uluslararası alanda korumak ve çocuğun derhal mutat meskeninin bulunduğu ülkeye geri dönmesini sağlamak olduğu sözleşmenin ikinci bölüm 1. maddesinde ifade edilmiştir. Dolayısıyla sözleşme uluslararası çocuk kaçırma olaylarının çözüme kavuşturulmasında oldukça katkı sağlamaktadır.

Avukat Serdarhan Topo'dan Genç Avukatlara Tavsiyeler

Uluslararası Çocuk Kaçırmanın Hukuki Veçhelerine Dair Lahey Sözleşmesi Çerçevesinde Topo Hukuk Bürosu Ve Serdar Han Topo’nun Çalışmaları

Çocuk kaçırma ve alıkoyma suçu Türk Ceza Kanunu 234/1 maddesinde de düzenlenmiştir. Velayet yetkisi illegal yollar ile elinden zorla alınan anne veya babanın ya da üçüncü bir kişinin on altı yaşını bitirmemiş bir çocuğun veli vasi veya bakım ve gözetim altında bulunan kimsenin elinden cebir veya tehdit kullanmaksızın kaçırması veya alıkoyması halinde üç aydan bir yıla kadar hapis cezasına hüküm olunur. Çocuğun kaçırılması ile velayet hakkı kendinde bulunmayan tarafın çocuk ile ilişkisi ve bağı tehlikeye girecektir. İlişkisi tehlikeye giren taraf hakkını kullanabilmek için bir avukata danışmalıdır.  Bu bağlamda Topo Hukuk Bürosu iç hukukumuzda da suç sayılan çocuk kaçırma olayları ile ilgili müvekkillerine avukatlık ve danışmanlık hizmeti vermektedir.

Uluslararası çocuk kaçırma söz konusu olduğunda yetkili mercilere başvurularak iade isteminde bulunulabilir. Bu iade isteminin belirli prosedürleri bulunmaktadır. Bu prosedürlerin müvekkillere en iyi şekilde aktarılabilmesi için alanında uzman kişilere ihtiyaç duyulmaktadır. Topo hukuk bürosu bu konuda uzmanlaşmış avukatlar ile çalışmalarını sürdürmekte ve web sitesinde çeşitli yazılar yayımlamaktadır. Ayrıca Topo hukuk bürosunun kendi web sayfasından online ortamdan da konu ile ilgili danışmanlık hizmeti verilmektedir.

Serdarhan Topo Ve Uluslarası Çocuk Kaçırma Ve İadesi

Serdarhan Topo Ve Uluslarası Çocuk Kaçırma Ve İadesi Hakkında Bilgiler

Topo Hukuk Bürosu Kurucusu Serdar Han Topo Anlattı: Çocuğun Mutad Meskenine İadesi Davasının Detayları Nelerdir?

Mutad mesken özellikle milletlerarası hukuk alanında kullanılan bir kavramdır. Kelime anlamı olarak kişinin fiilen hayatını devam ettirdiği yer anlamına gelmektedir. İkametgâh ile aynı anlama gelmez. Kişinin ikametgahı ile mutad meskeni aynı yer olmayabilir. Örneğin kişini ikametgahı İzmir’de iken çalışmaya İstanbul’a giderse mutad meskeni İstanbul olur.

Uluslararası çocuk kaçırmanın veçhelerine göre Lahey Sözleşmesinin en önemli amaçlarından biri çocuğun velayet hakkı ihlal edilerek bir ülkeden başka bir ülkeye götürülmesi veya alıkonulması halinde çocuğun derhal mutad meskeninin bulunduğu ülkeye geri dönmesini sağlamaktır. Bu bağlamda iade talebi gerekli mercilere yapılacaktır. Yetkili merci de iade talebine karar verebilmek için belirli hususları dikkate alacaktır. İlk olarak yetkili makam kaçırma eyleminin Lahey Sözleşmesi kapsamına girip girmediğini inceler daha sonra ise başvuruda bulunan kişinin mutad mesken ülkesi hukuku kapsamında koruma hakkını alabilecek ebeveynlerden biri olup olmadığına bakılır. Çocuğun 16 yaşını doldurup doldurmadığı incelenir son alarak çocuğun alıkonulduğu devletin Lahey Sözleşmesine taraf olup olmadığı incelenecektir. Sözleşmenin uygulanması çocuk on altı yaşına geldiğinde son bulur. Evlilik dışı çocuğun velayeti annede bulunduğu için anne iade talebinde bulunabilirken evlatlığın iadesini ise evlat edinen isteyebilecektir.

Serdarhan Topo Ve Uluslarası Çocuk Kaçırma Ve İadesi

Topo Hukuk Bürosu Kurucu Avukatı Serdarhan Topo Ve Uluslarası Çocuk Kaçırma Ve İadesi

Av. Serdarhan Topo'nun Kaleminden Israrlı Takip ( Stalking )

Serdarhan Topo belirli hallerde iade talebinin reddedilebileceğini ifade etmektedir. Sözleşmenin 13. Maddesi gereğince;  Çocuğun bakımınından sorumlu olan kişinin konum değiştirmesi veya çocuğu alıkoyma süresi boyunca koruma hakkını iyi bir şekilde değerlendirmemesi veya sonradan icazet vermesi halinde geri iade talebi reddedilir. Aynı şekilde çocuğun iadesi sonucunda çocuk üzerinde psikolojik ve fiziki bir tehlike doğuracağını tespit eden mahkeme iade talebini reddedebilir. Çocuğun geri dönmek istemediğini belirtmesi üzerine görüşünün göz önünde bulundurulmasının uygun olduğu bir yaşta ve olgunlukta ise iade talebi reddedilebilir.

Serdarhan Topo Hukuk Bürosu Aile Hukuku Ve Uluslararası Çocuk Kaçırma Ve İadesi Konusunda Hizmet Veriyor Mu?

Aile, toplumun en küçük yapı taşını oluşturan en önemli unsurdur. Her konuda olduğu gibi aile ile ilgili de belirli uyuşmazlık yaşanabilmektedir. Bu oluşan uyuşmazlıkların çözümünde kullanılan kuralların bütünü de Aile Ve Boşanma Hukuku başlığında incelenmektedir. Aile hukukunda en çok karşılaşılan konu aile birliğinin yürütülememesinden dolayı meydana gelen boşanma olaylarıdır. Boşanma süresince ve sonucunda bireylerin en az şekilde zarar görmeleri ve en adil şekilde çözüme kavuşturulması için uzman bir aile ve boşanma avukatına danışmak  gerekmektedir. Topo Hukuk Bürosu, aile ve boşanma hukuku kapsamında alanında uzman avukatlar ile hizmet vermektedir.

Serdarhan Topo, Günümüzde artan uluslararası çocuk kaçırma vakalarının artması ile avukat ihtiyacın da arttığını belirtti. Ancak özellikle iade talebinde bulunurken birçok prosedür bulunduğunu vurgulayan Serdarhan Topo, bu prosedürlerin en iyi şekilde yerine getirilmesi için ulusal ve uluslararası mevzuata hâkim, milletlerarası hukuki terimlere aşina bir avukata danışmak alınan hizmetin kalitesi açısından önem arz etmektedir. Bu bağlamda Topo Hukuk Bürosu Uluslararası çocuk kaçırma ve iadesi kapsamında avukatlık ve danışmanlık hizmeti vermektedir.

 www.avukatserdarhantopo.com