Avukat Serdarhan Topo İle Çalışma Vizesi Almak

Topo Hukuk Bürosunun kurucusu olan Avukat Serdarhan Topo Çalışma Vizesi hakkında bilgi verdi. İşte Detaylar:

Serdarhan Topo Anlatıyor: Çalışma Vizesi Nedir? Kimler Almalıdır?

Serdarhan Topo, sözlerine vizenin kelime anlamı ile başladı. Vize kelime anlamı olarak yabancı bir ülkeye girebilmek için resmi makamlardan alınması gereken izini ifade eder. Vize kullanım amaçlarına göre çeşitli şekillerde isimlendirilebilir. Bunlar başlıca resmi görev vizesi, eğitim vizesi, turistik vize, çalışma vizesi ve diğer vizeler. Serdarhan Topo Çalışma izni için kişilerin kendi ülkesi dışında başka bir ülkede çalışabilmek için uyruğunda bulunduğu veya daimi ikamet ettikleri ülkenin dış temsilciliklerine yaptıkları resmi başvuru olarak tanımladı.

Serdar Han Topo çalışma izni vizesinin de kendi arasında amaçlarına göre türleri olduğunu belirtiyor. Bunlar şu şekilde sıralandırılabilir:

  • Çalışma amaçlı/ Özel Çalışma Amaçlı
  • Atanan Öğretmenler/  Öğretim Görevlileri
  • Atanan Sanatçılar
  • Atanan Sporcular
  • Atanan Basın Mensupları
  • Atanan Serbest Bölge Çalışanları
  • Montaj Ve Onarım Amaçlı

Avukat Serdarhan Topo İle Çalışma Vizesi Almak

Çalışma izni aynı zamanda ikamet izni yerine geçmektedir.  Dolayısıyla çalışma vizesini öğretmenler, sanatçılar, sporcular, basın mensupları, serbest bölge çalışanları ve montaj veya onarım amaçlı giden çalışanlar alabilmektedir.

Avukat Serdarhan Topo'dan Genç Avukatlara Tavsiyeler

Serdarhan Topo Hukuk Bürosu İle Çalışma Vizesi Nereden ve Nasıl Alınır?

Serdarhan Topo, çalışma izin başvurularının Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı kurumuna yapıldığını belirtti. Bu başvuru olumlu veya olumsuz şekilde cevaplanabilir. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından çalışma izni onaylanan yabancıdan Giriş Vizesi Harcı, Çalışma İzin Belgesi Harcı ve İkamet Harcı dış temsilciliklerce tahsil edilir. Çalışma izin kartı aynı zamanda ikamet izni yerine geçtiğinden ‘Çalışma Meşruhatlı Vize’ ülkemize giriş amaçlı olduğu için en fazla 90 günlük verilmektedir. Bu vize dış temsilciliklerce verilir.

ABD, Kanada, Çin ve Rusya gibi büyük ülkeler ve Almanya, Fransa, Hollanda gibi gelişmiş Avrupa Ülkeleri ile birçok ülke çalışma vizesi vermektedir. Ülkemizde serbest bölgede çalışacak yabancılara Ekonomi Bakanlığı, kültür bakanlığı birimlerinde çalışan personele Kültür Ve Turizm Bakanlığı tarafından çalışma izni vermektedir. Yükseköğretim Kurumuna bağlı üniversitelerde görev yapacak yabancı uyruklu akademik personele ise Yükseköğretim Kurulu tarafından çalışma izni verilmektedir. Serdarhan Topo son olarak şunu belirtmektedir; her çalışma vizesi için başvuruda bulunan kişinin başvurusunun olumlu yanıtlanabileceği gibi olumsuz da yanıt bulma ihtimali vardır.

Avukat Serdarhan Topo İle Çalışma Vizesi Almak

Çalışma Vizesi Almak İçin Nereye Başvurulmalıdır? Topo Hukuk Bürosu Bu Konuda Hizmet Veriyor Mu?

Çalışma vizesi alabilmek için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına başvuruda bulunmak gerekmektedir. Topo Hukuk Bürosunun uzman olarak hizmet verdiği alanlardan birisi de yabancılar hukukudur. Bu kapsamda kişilere çalışma vizesi alma konusunda başvuru yapılmakta ve danışmanlık hizmeti verilmektedir.

 Avukat Serdarhan Top: Çalışma Vizesi İle Deport Kaldırılabilir Mi?

Deport ülkemizde yaşayan yabancıların çeşitli sebeplerden dolayı sınır dışı edilmesi anlamına gelmektedir. Kanuna aykırı olarak oturmaya veya çalışmaya çalışan yabancı ülke vatandaşlarının sınır dışı edilmesidir.  Deport kararı verilen yabancı vatandaşının ülkeye giriş yasağı bulunmaktadır. Deport yasağının kaldırılabilmesi için birtakım yollar bulunmaktadır. Ülkemizde deport kararının verildiği sebeplerden en fazla karşımıza çıkan oturma iznini uzatmamalarından dolayı verilen karardır. Haklarında giriş yasağı olmasına rağmen ülkeye girmeye çalışan yabancılar sınır kapısından yakalanarak Yabancı Toplama Merkezi’ne götürülmektedir.

Avukat Serdarhan Topo'nun Kaleminden Israrlı Takip ( Stalking )

Deport cezasının kaldırılması için genel kural 5 yıllık giriş yasağı süresinin geçmesini beklemektir.  Ancak belli şartların gerçekleşmesi halinde bu süreyi beklemeye gerek kalmamaktadır. Bu yollardan ilki ikametgâh süresini uzatmayarak hakkında deport kararı verilen kişilere sağlanmış bir haktır. Buna göre sınır dışı edilen yabancı Türk Konsolosluklarında çalışma izni başvurusunda bulunabilirler. Yetkili makamın değerlendirmede göz önüne aldığı hususlar kişinin kaçak olarak yaşadığı sürenin kısa olması ve herhangi bir suça karışmamış olmasıdır. Bu şartların gerçekleşmesi halinde kişiye çalışma izni başvurusu çıkabilmektedir. Daha sonrasında çalışma izni onaylanır ve giriş yasağı kaldırılırsa geçmişten kalan para cezasını ödeyerek ülkeye giriş yapabilir.

Avukat Serdarhan Topo İle Çalışma Vizesi Almak

Deport yasağının kalkmasının bir diğer yolu ise sahte evlilik ile sınır dışı edilen yabancılara yönelik düzenlenmiştir. Buna göre Türkiye’de bulunan eşin dava açma hakkı bulunmaktadır. Ayrıca kişiye bazen sınır dışına çıkması için 15 günlük mühlet verilebilmektedir. Bu süre zarfında kişinin kendisinin de dava açma hakkı bulunmaktadır. Her genel sınır dışı edilme kararına karşı 15 gün içerisinde idare mahkemelerinde dava açılabilir.

Yabancılar haklarında verilen bu deport kararını belirli yollar ile kaldırabilirler. Ancak bunun için hukuk alanında özel bir bilgi ve deneyim gerekmektedir. Serdarhan Topo’nun kurucusu olduğu Topo Hukuk Bürosunda alanında uzman avukatlar ile bu hizmet verilmektedir.

Serdarhan Topo: E-Ticaret Hukukunda ki Yenilikler

 Çalışma İzni İle Çalışma Vizesinin Farkı Nedir? Avukat Serdar Han Topo Yorumluyor:

Çalışma izni, yabancının Türkiye’de çalışabilmek için alması zorunlu olan bir izindir. 4817 sayılı Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanun kapsamında çalışma izninin alınması zorunluluktur. Bu kapsamda iznin alınabilmesi için Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına başvuruda bulunmak gerekmektedir.

Çalışma izinlerinin bazı çeşitleri vardır bunlar:

Süreli çalışma izni,  süresiz çalışma izni, bağımsız çalışma izni ve istisnai çalışma izni. Bu izinlerin alınabilmesi için farklı şartlar gerekebilmektedir. En nihayetinde çalışma vizesi alabilmek için de Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına başvuruda bulunmak gerekmektedir.

Avukat Serdarhan Topo İle Çalışma Vizesi Almak

Serdarhan Topo açıklıyor;

Çalışma izni ile çalışma vizesi arasındaki en önemli fark çalışma izni için başvuruda bulunabilmek için ilk şart oturma izninin bulunması iken çalışma vizesinde böyle bir zorunluluk yoktur. Çünkü çalışma vizesi aynı zamanda ikamet izni yerine de geçmektedir. Çalışma izni ve çalışma vizelerine başvuru sonucunda olumsuz bir yanıtla karşılaşmak mümkündür.

Serdarhan Topo ve Topo Hukuk Bürosu Çalışma Vizesi Konusunda Hizmet Veriyor Mu?

Avukat Serdarhan Topo kurucusu olduğu Topo Hukuk Bürosu kendini belirli dallarda uzmanlaştırarak müvekkillerine daha iyi avukatlık ve danışmanlık hizmeti vermektedir. Uzmanlaşmış olduğu alanlardan bir tanesi de yabancılar hukukudur. Bu kapsamda çalışma vizesi konusunda da hizmet vermektedir. Bu hizmetler çalışma vizesi hakkında danışmanlık, çalışma vizesi alınırken gerekli olan belge ve evrakların temini ve çalışma vizesi alınırken izlenecek yolların gösterilmesidir. Ayrıca yabancının sınır dışı edilmesi anlamına gelen deport kararlarına yönelik 15 günlük süre içerisinde kişi idare mahkemelerine başvuruda bulunabilir. Bu bağlamda kendisine konu ile ilgili deneyim ve bilgi sahibi bir avukat lazım olacaktır. Topo hukuk bürosunun yabancılar hukuku kapsamında vermiş olduğu hizmetlerden birisi de deport kararlarına yönelik danışmanlık ve avukatlık hizmetidir.