Serdarhan Topo’nun Kaleminden: Kripto Para Nedir?

Serdarhan Topo Anlatıyor: Kripto Para Nedir?

Bu makalemizde Topo Hukuk Bürosu kurucu avukatı olan Serdarhan Topo ile beraber kripto para hakkında konuştuk, işte detaylar;

Serdarhan Topo, kripto paraya geçmeden önce kripto kelimesinin anlamına değindi. Kripto, kelime olarak şifreli, gizli belge anlamına gelmektedir. En basit anlatımıyla kripto para yüksek güvenlikli şifrelemeye sahip dijital para birimidir, diyebiliriz. Serdarhan Topo, kısaca sanal para olarak tanımlayabileceğimiz kripto paralarla da sanal cüzdanlar çıkartılıp harcama yapılabilineceğini ancak bu harcamalar şifreleme ile gerçekleştiğini belirtti.

Serdarhan Topo, kripto paraların anonim olmaları bağlamında da takip edilebilirliği ve denetiminin zor olduğunu ifade etti. Ayrıca hesapların dondurulup el konulması, gerçek paralarda olduğu gibi kolay değildir. Bu paranın Merkez Bankası gibi kontrol eden bir merkezi de bulunmamaktadır. Uzman bilişim hukuku avukatı Serdarhan Topo, kripto para devletlerin ya da hükümetin kontrolünde olmadığını belirtti. Bu durum kripto paraların herhangi bir ülkenin ekonomisinden etkilenmemesi anlamına gelmektedir. Bugünlerde herkesin duymuş olduğu Bitcoin ilk kripto paradır. Günümüzde buna alternatif binden çok kripto para bulunduğunu belirten Serdarhan Topo, Ethereum, Namecoin, Litecoin, Ripple, Altcoin, Stellar, Augur ve Monera gibi bir çok para birimi olduğunu belirtti. Kripto paraları muhafaza edenler ise kripto para madencileridir.

Serdarhan Topo'nun Kaleminden Kripto Para Nedir

Serdarhan Topo’nun Kaleminden Kripto Para Nedir

Kripto Para Hukuku Nedir?

İlk başlığımızda, sizleri Topo Hukuk Bürosu olarak Serdarhan Topo ile dijital para birimi olarak tanımladığımız kripto para hakkında kısaca bilgilendirdik. Dijitalleşen dünyada, dijital para biriminin önemi gittikçe daha da artmaktadır. Bununla beraber, Türk Hukukunun kripto paranın güvenliği açısından yasal bir düzenlemeye sahip olmadığını söyleyebiliriz. Elbette kripto para kullanarak işlenen suçlar açısından TCK’de mevcut olan düzenlemeler cezalandırmayı mümkün kılmaktadır. Örneğin hacker saldırılarına açık olmasıyla kripto paranın ya da sanal cüzdanın çalınması, dolandırıcılık suçu işlenebilmesi mümkündür.

Kripto para yaygınlaşmasıyla elbette zararlı ve yasal olmayan yollarla da kullanılacaktır. Bu, insanlık tarihinden bu yana böyle gelişmiştir. İşlenen suçlara çözüm, işlenebilecek suçlara önlem olması açısından Kripto Para Hukuku’nun gelişmesi kaçınılmazdır. Üstelik gelir elde etmek amacıyla kripto para alım satımlarında devletin müdahalesi ve vergi alması da gerekmektedir. Japonya, Danimarka gibi bazı ülkelerde kripto para hukuku kendini geliştirmiş, vergiler ve kullanımlar düzenlenmiştir. Ancak Türkiye’de böyle bir düzenleme henüz bulunmamaktadır.

Serdarhan Topo'nun Kaleminden Kripto Para Nedir

Kripto Para Nedir ?

Serdarhan Topo: Uluslararası Para Hukuku

Avukat Serdarhan Topo uluslararası para hukukundan önce paranın öneminden bahsediyor. Para bulunduğundan bu yana insanlık için önemli olmuştur. Globalleşen dünyada ülkeler farklı para birimleri de kullansalar mali sistemin ortak bir yapı altında düzenlenmesi gerekli görülmüştür. Bu amaçla 1944 yılında uluslararası para fonu anlamına gelen IMF (International Monetary Fund) kurulmuştur. IMF, ülkelere kredi imkanı sağlayan, uyuşmazlıklarda arabuluculuk yapabilen bir kuruluştur.

Bu başlıkta Topo Hukuk Bürosu ve Serdarhan Topo ile önce paranın uluslararası hukukta yerini nasıl bulduğuna değinmek istedik. Uluslararası para hukukunun ortaya çıkışına bakarsak, I. Dünya Savaşı’na kadar bu alanda önemli düzenlemelerin gerçekleşmediğini söyleyebiliriz. Elbette, savaştan sonra bozulan ekonomilerin tekrar canlanması, yenik çıkan devletlerin de savaş tazminatlarını ödemesi gerekmekteydi. Savaş sonrasında belirlenen altın standartları büyük buhrana sebep olmuştu. Daha sonra, II.Dünya Savaş’ı patlak verdiğinde devletler ilk savaştan derslerini çıkarmışlardı.

Böylece 1944 yılına gelindiğinde ekonomide düzenlemeyi sağlamak amacıyla Bretton Woods kuruldu. Bretton Woods, IMF, Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası, Uluslararası Ticaret Örgütü’nden oluşmaktadır. IMF Antlaşması, uluslararası para hukukunu düzenleyen ilk ve temel belge niteliği taşımaktadır. Bu belge ile uluslararası para hukukuna dair düzenlemeler başlamış olmaktaydı. Hali hazırda, 189 devlet IMF Antlaşmasına taraftır. IMF’nin temel sorumlulukları uluslararası ödeme sistemlerinin ve döviz kurunun istikrarını sağlamaktır. Bahsettiğimiz bu gelişmelerle Uluslararası Para Hukuku değişmekte ve gelişmektedir. IMF de kurulduğundan bu yana elbette değişim göstermiştir.

Serdarhan Topo'nun Kaleminden Kripto Para Nedir

Kripto Para Hukuku

Serdarhan Topo’ya Sorduk: Kripto Paraların Vergisi Var Mıdır?

Topo Hukuk Bürosu kurucu avukatı Serdarhan Topo ile kripto para ve vergi arasındaki ilişkiyi konuşmadan önce “Vergi nedir?”den bahsetmek istiyoruz.

Serdarhan Topo: Vergiyi, kelime anlamı olarak kamu hizmetlerine harcanmak için hükümetin, doğrudan veya dolayı yoldan vatandaşlarından topladığı para olarak tanımlayabiliriz. Hükümetin vatandaşlarından aldığı bu vergi elbette ki verginin kanuniliği ilkesine tabidir ve anayasayla güvence altına alınmıştır. Ancak bir durum var ki, o da ülkemizde halen kripto paraların yasal olarak düzenlenmemiş olmasıdır. Peki düzenli olarak gelir getiren bir kazanç olmasına rağmen devlet kripto parayı vergilendirmeyecek midir? Eğer yapılan faaliyet sürekli ve gelir elde etmek amacıyla gerçekleştiriliyorsa, Gelir Vergisi Kanunu’nda belirtilen Ticari Kazanç kapsamına girebileceğini söyleyebiliriz.

Belirtmemiz gerekir ki, yurt dışında kripto parayı tanıyan devletlerden bir kısmı vergiden muaf tutarken bir kısmı vergi avantajları da sağlayabilmektedir. Örneğin Danimarka, Belarus, Güney Kore, Slovenya muafiyetten faydalanırken, Singapur da vergi tasarrufundan faydalanmaktadır. Günümüzde ülkemiz kripto para birimlerini para statüsünde tanımadığı için yasal düzenleme yapılmamıştır. Yine de Ticari Kazanç olarak değerlendirilebilecek alım-satımlar KDV ve gelir vergisine tabi tutulacaktır. Ancak kripto paraları tanıyan bir düzenleme ile geçmişe dönük vergilendirmenin de mümkün olabileceğini söylememiz gerekir.

Serdarhan Topo’ya Sorduk: Kripto Paralar Yasal Mıdır?

Topo Hukuk Bürosu avukatı Serdarhan Topo ile konuştuğumuz kripto para hakkındaki son sorumuz yasallığı üzerine oldu. Kripto para yasal mıdır? Sorusuna cevap verebilmek için kanuna göz atıyoruz. 6493 sayılı Kanun’a göre elektronik para, elektronik para ihraç eden kuruluş tarafından kabul edilen fon karşılığı ihraç edilen, elektronik olarak saklanan, bu Kanunda tanımlanan ödeme işlemlerini gerçekleştirmek için kullanılan ve elektronik para ihraç eden kuruluş dışındaki gerçek ve tüzel kişiler tarafından da ödeme aracı olarak kabul edilen parasal değerdir.

Serdarhan Topo'nun Kaleminden Kripto Para Nedir

Uluslararası Para Hukuku

Kanundaki bu tanıma baktığımızda, elektronik para ihraç eden kuruluşlar tarafından kabul edilen bir kripto para bulunmadığını söyleyebiliriz. Bu bağlamda 25 Kasım 2013 tarihli BDDK’nin yapmış olduğu açıklamada Bitcoin’in kanun kapsamında elektronik para olarak değerlendirilmediği dolayısıyla gözetim ve denetiminin mümkün olmadığı belirtilmiştir. Bahsettiğimiz sebeplerle, Bitcoin vb. para birimleri, para olarak kabul edilemeyecektir. Aynı şekilde Sermaye Piyasası Kurumu da kripto paralarla ilgili Türkiye’de bir düzenleme veya tanımlama bulunmadığını bildirmiştir. Bu konuda son olarak örnek verebileceğimiz açıklamalardan birisi de Merkez Bankası’nın soru önergesine verdiği cevapta Bitcoin ve benzeri kripto paralar için ülkemizde yasal bir düzenlemenin bulunmadığıdır.

Özetle yukarıda bahsettiğimiz bütün bu açıklamalar doğrultusunda Bitcoin vb. kripto paraların 6493 sayılı Kanuna tabi olmadığını söyleyebiliriz.

Elektronik para olarak kabul görmeyen kripto paralar ile işlem yapmak, almak, satmak Türkiye’de yasak değildir. Bunun sebebi, kripto paralar ile ilgili herhangi bir yasal düzenleme olmamasıdır. Bilindiği üzere kripto paralarla işlem yapmak, anonim olmasından ve takip edilebilirliğinin zor olmasından ötürü risk içermektedir. Yapacağınız işlemler sırasında yasal olmayan birtakım aktivitelere katılmanız durumunda yasal sorumluluğunuzun devam ettiğini bildirmemiz gerekir.

Makalemizi bu konu ile noktalamış bulunuyoruz. Topo Hukuk Bürosu ve kurucu avukatı Serdarhan Topo olarak kripto para ile ilgili her türlü problemlerinizin ve uyuşmazlıkların çözümü için iletişim sayfasından bize ulaşabilirsiniz. Makalemizde ilginizi çeken ve daha ayrıntılı öğrenmek istediğiniz konuları bizlere iletebilir, sorularınızı sorabilirsiniz.

Serdarhan Topo’nun Bir Önceki Hukuki Yazısı;

Bireysel Katılım Yatırımcısı Nedir?