Serdar Han Topo’ya Sorduk: Freelance İşin Vergi Yükümlülüğü Var Mıdır?

Bilişim Hukuku Uzmanı Topo Hukuk Bürosu’nun kurucu avukatı Serdar Han Topo ile bu makalemizde freelance işin vergi yükümlülüğü hakkında konuştuk. Freelance iş tanımı yapmakla beraber vergi yükümlülüğü ve vergi muafiyeti, fatura kesmek gibi yasal sorumluluklar üzerinde de durduk. İşte freelance iş ve vergi yükümlülüğü üzerine merak ettikleriniz:

Serdar Han Topo: Freelance İş ve Vergisi Hakkında Bilgiler

Serdarhan Topo, vergiyle ilişkisine geçmeden önce freelance hakkında bilgi veriyor. Freelance, ingilizce çevirisi olarak serbest sanatçı, serbest çalışma anlamına gelmektedir. Serbest meslek sahibi ise, freelancer olarak adlandırılır. Günümüzde Türkiye’de gittikçe yükselen bir meslek olarak bilinmektedir. Freelance çalışanlar genellikle yazarlık, çevirmenlik gibi meslekler ile yazılım, bilişim vb. alanlarda çalışmakta olan kimselerdir. Herhangi bir kuruma bağlı olmaksızın kendi işlerini yürütmektedir. Freelance çalışanlar genellikle kendi imkanlarıyla home office olarak çalışmaktadır. Ayrıca Serdarhan Topo, freelance çalışmaya hizmet alan kişiler açısından bakarsak hizmetin daha uygun ücrete daha kolay ve hızlı yürütüldüğü üzerinde de duruyor.

Serdarhan Topo freelance işin vergisinden önce verginin tanımı üzerinde duruyor. Bilindiği üzere vergi, kamu hizmetlerinin yürütülmesi adına devletin doğrudan ya da dolaylı yoldan vatandaşlarından aldığı para olarak tanımlanır. Eğer bir kimse para kazanmak amacıyla sürekli olarak bir iş yapıyorsa elbette devlete vergisini ödeyecektir. Hiçbir vatandaş bundan ayrı tutulamaz. Serdarhan Topo, freelance iş hakkında oldukça sık sorulan bir sorunun da freelance çalışanların vergiye tabi olup olmayacakları, sorusu olduğundan bahsediyor. Bu konuyu aşağıda makalemizin bir başka başlığında detaylı olarak inceliyoruz.

Serdar Han Topo'ya Sorduk: Freelance İşin Vergi Yükümlülüğü Var Mıdır?

Serdar Han Topo’ya Sorduk: Freelance İşin Vergi Yükümlülüğü Var Mıdır?

Serdar Han Topo ‘ya Sorduk: Freelance İşin Vergi Zorunluluğu Var Mıdır ?

Serdar Han Topo’ya freelance işin vergi yükümlülüğünü sorduk. Bu konuda genel düşünce freelance işin vergi yükümlülüğü olmamasıdır. Ancak bu bilgi yanlış ve yanıltıcıdır. Öncelikle belirtmek gerekir ki, gelir getirmek amacıyla sürekli olarak bir iş yapıyorsanız, vergi ödeme yükümlülüğünüz bulunmaktadır. Bu durumda Serdar Han Topo, freelance çalışmada vergilendirme için ilk olarak belirlenmesi gereken hizmetin serbest meslek kazancına mı arizi kazanca mı dahil olduğunu dile getiriyor.

Gelir Vergisi Kanunu madde 65, serbest meslek faaliyetini sermayeden ziyade şahsi mesaiye ilmi veya mesleki bilgiye veya ihtısasa dayanan ve ticari mahiyette olmayan işlerin iş verene tabi olmaksızın şahsi sorumluluk altında kendi nam ve hesabına yapılması” olarak tanımlıyor. Aynı maddede her türlü serbest meslek faaliyetinden doğan kazançların serbest meslek kazancı olduğu belirtilmiştir. Eğer freelancer iş, devamlı olarak yapılıyorsa kazanç serbest meslek kazancı olarak değerlendirilecektir. Arızi kazançlar ise ilgili kanunun 82. maddesinde sayılmış bulunmaktadır.  Maddede, arızi olarak yapılan serbest meslek faaliyetleri dolayısıyla tahsil edilen hasılatın arızi kazanç sayılacağı belirtilmiştir. Kanuna göre, arızi kazanç sayılan faaliyetlerin hasılatları toplamı 27 bin TL’ye kadar olan kazançlar ise vergiden muaftır. Son olarak freelance iş yürütmek isteyen müvekkillerimizin vergi hakkında ayrıntılı bilgi almak için Topo Hukuk Bürosu ve Serdar Han Topo’ya ulaşabileceklerini söyleyelim.

Serdar Han Topo'ya Sorduk: Freelance İşin Vergi Yükümlülüğü Var Mıdır?

Serdar Han Topo: Freelance İşin Vergi Yükümlülüğü Var Mıdır?

Freelance İşte Fatura Kesilir Mi ?

Freelance işte fatura kesilir mi, fatura kesmek zorunlu mudur? Freelance çalışan kimselerin merak ettiği sorulardandır. Serdar Han Topo ile bu soruları cevaplamaya çalıştık. Freelance işin bir serbest meslek faaliyeti olduğundan yukarıda bahsetmiştik. Bilmeniz gerekir ki, Vergi Usul Kanunu’na göre serbest meslek erbabı, mesleki faaliyetlerine ilişkin her türlü tahsilatı için iki nüsha serbest meslek makbuzu tanzim etmek ve bir nüshasını müşteriye vermek, müşteri de bu makbuzu istemek ve almak mecburiyetindedir. Serdar Han Topo, özetleyerek, serbest meslek çalışması için fatura yani serbest meslek makbuzu kesebileceğinizin altını çiziyor. Hatta düzenli olarak yaptığınız freelance çalışmalar için makbuz almak mecburi bulunmaktadır. Özellikle elde ettiğimiz geliri faturalandırmamız gerekir ki haksız kazanç elde etmiş konumuna düşmeyelim.

Serdar Han Topo, arızi olarak freelance iş gerçekleştiren kişiler açısından ise hizmet veren kişinin hizmet alandan kendisi adına gider pusulası düzenlemesini istemesi gereğini belirtiyor. Gider pusulası yoluna gitmek fatura kesmeden freelance çalışana yapılan ödemenin belgelendirilmesini sağlayacaktır. Bu durumda gider pusulası ile belgelendirilen hizmet sonunda hizmet verene stopaj vergisi doğacaktır. Bu vergi hizmet bedelinin %10’u kadar olacaktır. Stopaj vergisi, bir kimseye serbest meslek hizmeti yaptırıldığında yapılacak ödemenin içerisinden kesilir. Böylece gider pusulası kesilmesi halinde KDV ödemeye de gerek kalmayacaktır.

Serdar Han Topo Anlatıyor: Freelance Çalışanların Yasal Sorumlulukları

Serdar Han Topo ’ya bu kez de freelance çalışanların yasal sorumluluklarını soruyoruz. Öncelikle anlatmamız gereken, yasal bir işte çalışıyor isek yasal yükümlülüklerimizi yerine getirmemizin de gerektiğidir. Peki freelance iş yasal mıdır? Buradan da aynı, yasal yükümlülüklerimizi yerine getirdiğimiz sürece freelance olarak iş yürütmemizin yasal olacağı sonucunu çıkarabiliriz. Yükümlülükler noktasında yukarıda bahsettiklerimizden yola çıkarak freelance çalışanların serbest meslek erbabı olarak sayıldıklarını söyleyebiliriz. Yani freelance çalışanlar serbest meslek erbabı kimseler gibi yaptıkları işten fatura kesmekle, kazançlarına göre vergilerini ödemekle mükelleftirler. Vergi muafiyetinden faydalanabilmeleri için toplam kazançlarının 23 bin TL’yi aşmaması gerektiğinden bahsetmiştik. Bu miktarı aşan kazançlar konusunda freelance çalışanlar gelir vergisi ödemek ile yükümlüdürler diyebiliriz.

Freelance Çalışırken Yapılan Sözleşmeler Geçerli Midir ?

Serdar Han Topo’ya bu kez de freelance çalışırken yapılan sözleşmelerin geçerliliği konusunu soruyoruz. Bilindiği gibi, freelance çalışma da bir iştir ve meslektir. İş hayatında yapılacak sözleşmeler elbette ki geçerli olacaktır. Freelance çalışma çoğunlukla müşteri ile hizmet veren arasında karşılıklı güven üzerinden yürütülmektedir. Bu bağlamda para ve hizmet yönünden uyuşmazlıkların çıkması halinde problemi kolayca çözebilmek adına sözleşme yapılması doğru olacaktır. Unutulmamalıdır ki, sözleşmeler iki tarafa da yükümlülükler getirir. Hizmet veren, aldığı işi teslim etmekle; hizmet alan ise yapılan işin karşılığını ödemekle yükümlüdür. Bu noktada şunu belirtmemiz gerekir, freelance çalışma da olsa iş hayatında sözleşme ile faaliyet yürütmek çıkacak uyuşmazlıklarda kolaylık sağlayacaktır. Sürecin daha doğru ve rahat işlemesinde etkili olacaktır.

Serdar Han Topo'ya Sorduk: Freelance İşin Vergi Yükümlülüğü Var Mıdır?

Freelance İşin Vergi Yükümlülüğü Var Mıdır?

Serdar Han Topo, freelance çalışma esnasında yapılacak sözleşmenin bir avukatla beraber yapılmasının daha faydalı olacağını belirtiyor. Bir sözleşme, bilinmesi gereken kanunlar ve özellikle maddeler olduğundan uzman bir avukatla hazırlanırsa daha doğru ve sağlıklı yapılacaktır. Bu noktada hazırlanacak sözleşmede nelerin bulunması gerektiğini de söylemek gerekir. Sözleşmenin konusu ve tarafların tanımlarının yanı sıra  müşteri ve çalışanın yükümlülükleri, sözleşmenin süresi, hizmet ve ödeme şartları, sözleşmenin yenilenmesi ve iptali sözleşmede bulunmalıdır. Elbette tarafların hepsinin imzası da sözleşmede olmak zorundadır. Tekrar söylemek gerekir ki, sözleşme hazırlarken İş Kanunlarını bilen bir avukatla çalışmanın sizler için daha faydalı olacağını düşünüyoruz. Bu konuda daha fazla bilgi almak, merak ettiklerinizi sormak ya da mevcut problemlerinizin çözümü için Topo Hukuk Bürosu ve Serdar Han Topo’ya ulaşabilirsiniz.

Serdar Han Topo’nun Bir Önceki Hukuki Makalesi

Serdarhan Topo’nun Kaleminden: Kripto Para Nedir?