Satış Sözleşmesi Nedir? Nasıl Hazırlanır?

Satış Sözleşmesi Nedir?

Satış, satıcı ile alıcı arasında malın alıcıya verilmesi, alıcının da bedeli ödemesi yoluyla yapılan işlemdir. Satış sözleşmesi de satış işlemini düzenleyen sözleşme olarak karşımıza çıkmaktadır.

Satış sözleşmesi Borçlar Kanunu madde 207-281 arasında düzenlenmiştir. Kanunda satış sözleşmesi “satıcının, satılanın zilyetlik ve mülkiyetini alıcıya devretme, alıcının ise buna karşılık bir bedel ödeme borcunu üstlendiği sözleşme” olarak tanımlanır. Satış sözleşmesi ile aksi kararlaştırılmadıkça satıcı da alıcı da aynı anda borçlarını ifa etmekle yükümlüdürler. Borcunu ifa etmeyen satıcı, alıcının borcun ifa edilmemesinden kaynaklı zararını gidermekle yükümlü tutulacaktır.

Satış sözleşmesi taşınır ve taşınmaz satışı olarak ayrılacaktır. Taşınır satışı, Türk Medeni Kanunu’nda taşınmaz sayılanlar hariç olmak üzere diğer kanunlarda taşınır olarak belirlenen şeylerin satışıdır. Kural olarak taşınır satışlarında satılanın yarar ve zararı zilyetliğin devrine kadar satıcıya ait olacaktır. Taşınır satışlarında sözleşme serbestisi ilkesi geçerli olacaktır.

Sözleşme serbestisi, sözleşmenin herhangi bir şekil şartına bağlı olmaması anlamına gelmektedir. Taşınmaz satışlarında ise yarar ve hasar tescil anında alıcıya geçecektir. Taşınmaz satış sözleşmeleri taşınırdan farklı olarak resmi şekil şartına tabi tutulmuştur. Taşınmaz satışı, taşınmaz satış vaadi, alım ve geri alım sözleşmeleri şekil şartına uygun düzenlenmedikçe geçerliliği yoktur.

Avukat Serdarhan Topo, Satış Sözleşmesi Nedir? Satış Sözleşmesi Nasıl Yapılır? Sorularının Cevabını Verdi. İşte Detaylar ...

Taşınır ve taşınmaz satış sözleşmelerinin yanında bir ön sözleşme niteliğinde olan taşınmaz satış vaadi sözleşmesinden de bahsetmekte fayda görüyoruz. Taşınmaz satış vaadi ileride yapılacak bir taşınmaz satış sözleşmesine dair vaat içerir ön sözleşmedir. Taşınmaz satışında olduğu gibi taşınmaz satış vaadi sözleşmesi de şekle tabidir.

Serdar Han Topo: Satış Sözleşmesi Neden Bir İhtiyaçtır?

Serdar Han Topo satış sözleşmesinden bahsetmesinin yanı sıra sözleşmenin önemine de değiniyor. Satış sözleşmesi, satışın malın alıcıya geçmesi ve satıcının da mal karşılığında bir bedeli alıcıdan temin etmesi işlemini düzenleyen sözleşmedir. Borçlar Kanununda düzenlenmiş bulunan satış sözleşmesi, satışı ilgilendiren konularda ileride çıkabilecek uyuşmazlıklarda garanti olarak düşünüle bilmektedir. Söz gelimi sözleşme imzalanmadan bir satış için anlaşıldığında bedeli ödemeniz fakat malı teslim almamanız halinde yaptığınız anlaşmayı ispat etmek güçleşecektir.

Satış Sözleşmesi Nasıl Hazırlanmalıdır?

Satış sözleşmesi hazırlama işlemi her iki tarafa da yüklenen yükümlülükler sebebiyle oldukça titiz bir çalışma gerektirmektedir. Çıkabilecek uyuşmazlıkların en aza indirilmesi ve mevcut bir uyuşmazlığın çözümünün hızlı gerçekleşmesi amacıyla alanında uzman bir avukata danışılması faydalı olacaktır. Topo Hukuk Bürosu ve Serdar Han Topo, satış sözleşmesi hazırlama ve hazırlanmış satış sözleşmesini yorumlama ve açıklama, satış sebebiyle mevcut uyuşmazlıklarda hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti vermektedir.