Serdar Han Topo: Soyad Nasıl Değiştirilir?

Serdar Han Topo: Soyad Nasıl Değiştirilir?

Serdar Han Topo ile soyad değiştirme üzerine konuştuk. Soyadı Kanunu’na göre her Türk’ün öz adından başka soyadı da taşıma mecburiyeti bulunmaktadır. Soyadı kural olarak babadan çocuğa geçmektedir.

Soyad değiştirme işlemi de Türk Medeni Kanunu (TMK) madde 27 hükmü uyarınca gerçekleşecektir. Buna göre soyad değiştirmek isteyen kimseler asliye hukuk mahkemesine soyad değiştirme davası açmak suretiyle başvuruda bulunacaktır. Soyad değiştirme davası açma hakkı soyadını değiştirmek isteyen kimse ya da bu kimsenin vekalet verdiği kişi tarafından açılabilmektedir. Ancak 2017 yılında yürürlüğe giren Nüfus Hizmetleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair 7039 sayılı Kanun uyarınca bir kereye mahsus olmak şartıyla kişiler ad ve soyadını il ve ilçe idare kurulunun vereceği kararla değiştirebilmektedirler.

Bu uygulama mahkemelerin ad soyad değişikliği yönünden iş yükünün azalmasını sağlamıştır. Fakat hükmü öngören ilgili madde geçici madde olmakla birlikte uygulama da 3 Kasım 2019 tarihinde son bulacaktır. Soyad değişikliği talebiniz bu uygulamaya göre bir dilekçe ile nüfus müdürlüklerine başvurmanız halinde İl ve İlçe İdare Kurullarınca değerlendirilecektir. Uygun bulunması halinde soyad değişikliğiniz herhangi bir mahkeme sürecine başvurmadan gerçekleşebilmektedir.

Soyad Değiştirmenin Şartları Nelerdir?

Soyad değiştirme istemi TMK m.27 gereğince haklı bir sebebe dayandırılmak zorundadır.

Yukarıda bahsetmiş olduğumuz uygulama ile soyad değişikliği yoluna başvuracak kimseler için ise ilgili Kanunda kimlerin başvurabileceği düzenlenmiştir. Buna göre “Soyadı Kanununun 3 üncü maddesine aykırı soyadları ile yazım ve imla hatası veya düzeltme işareti kullanılmamasından kaynaklanan anlam değişiklikleri bulunan ad ve soyadları”na sahip kimseler Nüfus Müdürlüğüne yazılı başvuruda bulunmaları halinde soyadlarını değiştirebileceklerdir. Soyadı değişikliği halinde yeni soyadı seçmek noktasında da Soyadı Kanunu’nda öngörülmüş sınırlamalar bulunmaktadır.

Bu kısıtlama rütbe ve memuriyet, aşiret ve yabancı ırk ve millet isimleriyle umumi edeplere uygun olmayan veya iğrenç ve gülünç soyadları alınamamasını kapsamaktadır.

Soyad Değişikliği Davası Hakkında Detaylar

Soyad değişikliği davası soyadını değiştirmek isteyen kimse ya da vekalet vermiş olduğu kişi tarafından açılabilmektedir. Sınırlı ehliyetsizler yasal temsilcilerinin rızası ile davayı açabilecektir. Soyad değişikliğinde görevli mahkeme Asliye Hukuk Mahkemesidir. Kişiler, bulundukları yerleşim yeri asliye hukuk mahkemesinde soyad değişikliği davası açabilir. Dava sürecinde soyad değişikliğini dayandırdığınız haklı sebebin ispat edilmesi gerekmektedir. Bu ispat her türlü delil ile yapılabilir.

Serdar Han Topo ile soyad değişikliği davası açmak ve davanız üzerine hukuki yorum almak için iletişim sayfasından ulaşabilirsiniz.