Adli Tatil Nedir? Yargının İşleyişi Durur Mu?

Adli Tatil Nedir ?

Adli tatil kendisine pek çok kanunda farklı tanımlamalar ile yer bulmuştur. Kanunlarda adli tatil, çalışmaya ara verme, izin ve çalışmaya ara verme ya da adli ara verme işleri olarak tanımlanmıştır. Adli tatil hukuki işlemlerin durdurulması anlamına gelmemektedir. Bu dönemde yalnızca kanunlarla belirlenmiş olan birtakım işler hariç mahkemeler dava ve işlem yürütmemektedir.

Süreç hakimler, savcılar ve avukatların genel olarak senelik izinlerini kullanıp ve yıl içerisinde bulamadıkları tatil imkanına olanak sağlamaktadır.

Adli Tatil Ne Zaman Başlar ? Ne zaman Biter ?

Adli tatil süresi Hukuk Muhakemeleri Kanunu madde 102, Ceza Muhakemesi Kanunu madde 331, İdari Yargılama Usulü Kanunu madde 61, Danıştay Kanunu madde 86, Sayıştay Kanunu madde 64, Askeri Yargıtay Kanunu madde 25, Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Kanunu madde 85 ile hukuki zemine oturtulmuştur. İlgili kanunlar uyarınca adli tatil süresi her yıl için 20 Temmuz’da başlamakta ve 31 Ağustos’ta son bulmaktadır. Bu süre zaman içinde azaltılıp tekrar uzatılsa dahi günümüzde belirtilen şekilde devam etmektedir.

Adli Tatil Nedir? Yargının İşleyişi Durur Mu?

Adli Tatil Nedir? Yargının İşleyişi Durur Mu?

Adli Tatil Süresince Yargının İşleyişi Durur Mu ?

Adli tatil süreci yargının işleyişinin durması anlamına gelmemektedir. Bu süreçte ivedi olarak çözüme kavuşturulması gereken işlemlerin işleyişine devam edilmektedir. HMK madde 103’e göre adli tatil sürecinde Hukuk Mahkemelerince görülecek bazı davalar:

  • Nafaka, soy bağı, velayet, vesayet davaları
  • Nüfus kayıtlarının düzeltilmesi ile ilgili dava ve işlemler
  • Çekişmesiz yargı davaları
  • İşçilerin hizmet akdi ya da iş sözleşmesi gereğince açmış oldukları davalar
  • Adli tatilde yapılmasına karar verilen keşifler
  • Mahkemece ivedi görülmesine karar verilen dava ve işler
  • Ticari defterin ya da kıymetli evrakın kaybından dolayı doğacak işlemler

Adli tatilde HMK 103. maddenin birinci fıkrasında sayılan haller dışında kalan işlemlerle ilgili dava, karşı dava, istinaf, temyiz dilekçeleri, dosyanın bir başka mahkemeye gönderilmesi gibi işlemler de gerçekleştirilecektir.

Ayrıca her türlü tebligat da yapılabilir. Adli tatil sürecinde ceza davalarına ilişkin tebligatlarda süre adli tatilin bitiminden itibaren 3 gün uzatılmış sayılmaktadır. Hukuk davalarında ise HMK’nin tayin etmiş olduğu sürelerin sonlanması adli tatile rastlar ise tatilin bitiminden itibaren 1 hafta uzatılmış sayılacaktır.

CMK uyarınca, soruşturma ve kovuşturmaya ya da ivedi sayılacak işlemlere ilişkin hususların adli tatisürecinde ne şekilde işleyeceği HSYK tarafından belirlenecektir. Son olarak belirtmek gerekir ki savcılık işlemleri adli tatil sürecinde de kesintisiz olarak devam edecektir.