Erişim Engelleme Kararı Nedir? Nasıl Kaldırılır?

Erişim Engelleme Kararı Nedir?

Erişim engelleme kararı 5651 sayılı kanun çerçevesinde gerçekleştirilmekte olan bir uygulama olarak karşımıza çıkar. İlgili kanunun 8.maddesine göre internet ortamında yapılan içeriğin, sayılan suçları oluşturduğu konusunda kuvvetli şüphe uyandıran yayınlarla ilgili olarak erişim engelleme kararı verilecektir. Bu karara kanunda belirtilen süreler içerisinde itiraz hakkı mevcuttur. Bu itiraz erişim engelleme kararından menfaati zedelenenlerce yapılacaktır. Erişim engelleme kararı verilebilecek suçlar kanunda sınırlı olarak sayılmaktadır.

Hangi Durumlarda Erişim Engelleme Kararı Alınır?

Erişim engelleme kararı pek çok farklı durumda alınabilir. Öncelikle içeriğinin 8.maddede sayılan suçları oluşturduğu yönünde kuvvetli bir şüphe bulunuyorsa erişim engelleme kararı alınabilecektir.

Bahsedilmekte olan bu suçlar; intihara yönlendirme, çocukların cinsel istismarı, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma, sağlık için tehlikeli madde temini, kumar oynanması için yer ve imkan temini, müstehcenlik ve fuhuş suçlarıdır. Bunun yanında Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkında Kanun’da belirtilmekte olan suçlar da bu madde kapsamındadır.

Erişim Engelleme Kararı Nedir? Nasıl Kaldırılır?

Erişim Engelleme Kararı Nedir? Nasıl Kaldırılır?

5602 sayılı kanunun 3.maddesi 1.fıkrası (ç) bendinde tanımlanan kurum ve kuruluşlar da kendi görev alanına giren suçların internette işlenmesi durumunu tespit ettikleri halde erişim engelleme kararı alınabilecektir. 5651 sayılı kanunda ayrıca gecikmesinde sakınca bulunan hallerde erişimin engellenmesi de düzenlenmiştir.

Söz konusu haller; yaşam hakkının can ve mal güvenliğinin, milli güvenlik ve kamu düzeninin korunması, suç işlenmesinin önlenmesi ve genel sağlığın korunmasıdır. İnternette yapılan yayının kişilik haklarını veya özel hayatın gizliliğini ihlal etmesi de erişim engelleme kararı alınabilecek diğer sebepler olarak karşımıza çıkar.

Bir Önceki Yazı; Adli Tatil Nedir? Yargının İşleyişi Durur Mu?

Erişim Engelleme Kararı Nasıl Kaldırılır?

Erişim engelleme kararını kaldırma nasıl gerçekleşir? 5651 sayılı kanun 8.maddesinde belirtilen suçlara bağlı engelleme kararı Cumhuriyet savcısı tarafından alınmış ise karar hakimin onayına sunulur. Hakimin onaylamaması halinde erişim engelleme kararı kaldırılır.

Ayrıca karara konu suçun soruşturulmasında kovuşturmaya yer olmadığı kararı verilirse veya kovuşturma evresinde beraat kararı verilirse erişim engelleme hükümsüz kalacaktır. Konusu 8.maddenin 1.fıkrasında sayılan suçları oluşturan içeriğin yayından çıkarılması halinde ise erişim engelleme kararı kaldırılacaktır.

Erişim engellemeye itiraz edilebilmektedir ancak itirazın kime yapılacağı kararı veren makama göre değişiklik gösterebilir. Karar Cumhuriyet savcısı tarafından verilmiş ise Sulh Ceza Hakimliği’ne, Sulh Ceza Hakimliği’nden alınmış ise Asliye Ceza Mahkemesi’ne itiraz edilecektir.

Ayrıca erişim engelleme kararı Bilgi Teknoloji Kurumu tarafından alınmış ise idari yargıda iptal davası açılabilmektedir.