Serdar Han Topo: Kadına Yönelik Şiddet Suçu ve Cezası

Kadına Yönelik Şiddet ve Şiddet Türleri Nelerdir?

Serdar Han Topo, öncelikle kadına şiddeti tanımlıyor. BM Kadınlara Yönelik Şiddetin Ortadan Kaldırılmasına Dair Bildirge’ye göre kadına yönelik şiddet “kadınlara yönelik, şiddet ister kamusal ister özel hayatta olsun bu tür eylemlerle tehdit etme, zorlama veya özgürlükten keyfi olarak yoksun bırakma dahil olmak üzere, kadınlara fiziksel, cinsel veya psikolojik zarar veya acı verme sonucu doğuran veya bu sonucu doğurması muhtemel olan, cinsiyete dayalı her türlü şiddet eylemi” olarak tanımlanmıştır. Kadına yönelik şiddet çok farklı şekillerde ortaya çıkabilmektedir.

Şiddet dendiğinde ilk akla gelen fiziksel yaralama, cinayet vb. olmakla birlikte kadına şiddet bunlar ile sınırlı kalmamaktadır. Kadına yönelik şiddet türleri ile fiziksel, psikolojik (duygusal), ekonomik ve cinsel şiddet olarak karşılaşabilmekteyiz. Örneğin dövmek fiziksel bir şiddet oluyorken dövmekle tehdit etmek psikolojik şiddet olarak karşımıza çıkmaktadır. Çalışmasına engel olmak ya da harçlık vermemek de bir şiddet olarak nitelendirilir. Cinsel şiddete ise evlilik içi rıza dışı cinsel birlikteliği örnek olarak verebiliriz.

Serdar Han Topo: Kadına Yapılan Şiddet ve Taciz Suçu’nun Cezaları

Kadına şiddet yalnızca yaralama ve öldürme ile sınırlı kalmamaktadır. Şiddetin aşağılama, hakaret ve tehditten, eve kapatma, gelirine el koyma, çalışmasına izin vermeme, taciz ve hatta evlilik içi tecavüzüne kadar pek çok görünümüyle karşı karşıya kalmaktayız. Fiziksel şiddet TCK’de vücut dokunulmazlığına karşı suçlar başlığı altında düzenlenmiş olup cezaları da belirlenmiştir. Kadına yapılan şiddet eziyet niteliğinde insan onuruyla bağdaşmayan bedensel yahut ruhsal açıdan acı çektirip aşağılıyor ise suçu işleyen kimse TCK madde 96 kapsamında cezalandırılacaktır. Cinsel şiddete baktığımızda ise dayanağımız TCK ikinci kitap ikinci kısım altıncı bölüm, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar olacaktır.

Cinsel taciz suçu şikayete bağlı bir suçtur. Kadına yapılan taciz suçu şikayet edilmesi halinde üç aydan iki yıla kadar hapisle ve adli para cezası ile cezalandırılacaktır. Dikkat edilmesi gereken 105.maddenin ikinci fıkrasındaki hallerde cezanın yarı oranında arttıralacağıdır. Türk Ceza Kanunu şiddetin tehdit hakaret boyutlarını da düzenlemiş olup şikayete bağlı olan bu suçların cezalarını da öngörmüştür. Yapmanız gereken, bir şiddet suçunun mağduru olmanız halinde kolluk kuvvetlerine ya da Cumhuriyet Savcılığına şikayetinizi bildirmektir. Barodan avukat isteme hakkınız da bulunmaktadır.

Kadına Şiddet ve Taciz Cezalarında Ceza İndirimi Oluyor Mu?

Ceza indirimi TCK madde 62’de takdiri indirim nedenleri olarak düzenlenmiştir. Failin geçmişi, sosyal ilişkileri, fiilden sonraki ve yargılama sürecindeki davranışları, cezanın failin geleceği üzerindeki olası etkileri gibi hususlar takdiri indirim sebebi olabilmektedir. Hakimin takdirine bırakılan bu cezada indirim uygulaması kadına şiddet söz konusu olduğunda birçok kez tepki çekebilmektedir. Uygulamada takım elbise giymek, mahkemeye karşı masum bir tutum sergilemek bile cezada indirim sebebi olabilmektedir.

Serdar Han Topo ve tecrübeli ekibi ile Topo Hukuk Bürosu’na ulaşarak kadına şiddet ile ilgili hukuki danışmanlık alabilirsiniz.