Av. Serdar Han Topo: İnternetten Hakaret Suçu

Bilişim, teknolojinin hızla ilerlemesi ile birlikte gelişmiş bir hukuk dalıdır. Bilişim Hukuku uzmanı Avukat Serdar Han Topo ile internetten hakaret suçunun işlenişini, nasıl tespit edileceğini konuştuk. Bunların yanında tehdit ve şantaj suçlarından da kısaca bahsettik. İnternet son yıllarda hızla gelişmiş ucu bucağı olmayan bir bilgi paylaşım portalı olarak karşımıza çıkmaktadır. Serdar Han Topo, doğru ve faydalı bilgilerin varlığı kadar haksız söylem içeren, yanlış bilgilerle de her gün karşılaşabildiğimizi ifade etti.

Topo Hukuk Bürosu olarak, internet üzerinden işlenen suçlar hakkında çalışmalar yürütmekteyiz. İnternetten hakaret, tehdit ve şantaj suçlarının mağduru olmanız halinde yapabileceğiniz ve başvurabileceğiniz yöntemler üzerinde durduk. Bunları gerçekleşmeden önlemek, sorun mevcut ise ortadan kaldırmak online itibar yönetimi ile mümkün olabilmektedir. Serdar Han Topo gibi bilişim avukatları siz müvekkillerimize bu hizmeti sunmaktadır.

Av. Serdar Han Topo: İnternetten Hakaret Suçu

Serdar Han Topo: İnternetten Hakaret Suçu

İnternet Üzerinden Hakaret Suçu Ve Cezası

Avukat Serdar Han Topo, internetten hakaret suçu konusunu anlatmadan önce hakaret suçunu tanımlıyor. Hakaret suçu 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu madde 125-131 arasında düzenlenmiştir. 125.maddede hakaret suçu;

“Bir kimseye onu, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnat etmek veya sövmek suretiyle bir kimsenin onur, şeref ve saygınlığına saldırmak” olarak tanımlanmıştır.

Hakaret suçunu işleyen kimse, ilgili maddeye göre, üç aydan iki yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılacaktır. Serdar Han Topo, hakaret fiilinin cezalandırılmasıyla korunan hukuki değerin madde gerekçesinde açıklandığını belirtiyor. Buna göre, korunan hukuki değer kişilerin şeref, haysiyet ve namusu, toplum içindeki itibarı, saygınlığıdır. Ancak gerçek kişiler hakaret suçunu işleyebilir. Hakaret, şikayete bağlı bir suçtur. Yani soruşturulması ve kovuşturulması ancak şikayet halinde mümkündür.

Bunun bir istisnası, kamu görevlisine karşı görevinden dolayı işlenen hakaret suçu şikayete bağlı tutulmamıştır. Hakaret suçu huzurda ve gıyabında işlenebilir. Mağdur kişiyi muhatap alarak işlenmiş bir hakaret suçu huzurda işlenmiş sayılacaktır. Yüz yüze olabileceği gibi mektup, mesaj e-posta yolu ile de işlenebileceği barizdir. Bu şekilde mağdurun hazır bulunmadığı bir ortamda işlenmesi ile hakaret suçu gıyabında işlenmiş kabul edilecektir.

Av. Serdar Han Topo: İnternetten Hakaret Suçu

Serdarhan Topo: İnternetten Hakaret Suçu ve Cezası

Serdar Han Topo, internetten hakaret de bir suçtur diyor ve açıklıyor. Kanunda hakaret fiilinin sesli, yazılı veya görüntülü bir iletiyle işlenmesi de düzenlenmiştir. Fiil sesli, yazılı, görüntülü bir mesajla yapılabilir. Telgraf, mektup, telefon, bilgisayar vb. araçlar aracılığıyla, internet yoluyla da yapılabilir. Bu durumlarda da fiil cezalandırılacak, bu ceza yukarıda belirtildiği gibi üç aydan iki yıla kadar hapis cezası olacaktır.

Serdar Han Topo: İnternet Üzerinden Hakaretin Tespiti

İnternet üzerinden işlenen hakaret suçunu nasıl tespit ederiz? İşte Serdar Han Topo bu başlıkta tespit konusuna değiniyor. Son yıllarda internet kullanımının artması, ilgili konuda özel bir kanuni düzenleme olmamasına karşın mevcut düzenlemeleri somut olaylara uyarlama gereğini beraberinde getirmiştir. İnternet üzerinden işlenen suçların tespit edilebilmesi ve ceza verilebilmesi gerekmektedir. Kişiler, internetin sonsuz bir özgürlük olduğunu düşünmemeli, burada işlenilen suçların da cezalandırılacağı bilinmelidir. İşte bir kimseye internet üzerinden hakaret etmeniz, şantaj yapmanız, kişiyi tehdit etmeniz gibi durumlarda bu suçları internetten işlemiş olursunuz.

Hakaret suçu TCK’de düzenlenen bir suç olmakla birlikte 125.maddenin 2.fıkrasında sesli, yazılı, görüntülü bir iletiyle işlenmesi durumu öngörülmüştür. İnternetten hakaret söz konusu olduğunda bizleri ilgilendiren bu kanun maddesi olacaktır. Peki “Bana internetten hakaret edildi ve şikayetçi olmak istiyorum, bu hakaretin tespiti nasıl olacak?” diye sorarsanız işte cevabımız: İnternetten hakaretin tespiti konusunda Türkiye Noterler Birliği E-Tespit Sistemini geliştirmiştir.

Bu sistem aracılığıyla internet (sosyal medya, forumlar, kişisel bloglar, web siteleri vs.) yoluyla işlenen hakaret suçlarının tespiti yapılabilecektir. Ancak Serdar Han Topo, internet üzerinden tespiti yapmanız yeterli olmadığını da bildiriyor. E-tespit 7/24 uygulamada olan bir sistemdir. Ancak tespitin kesinleşmesi adına bir noterliğe mesai saatleri içerisinde başvurarak tespit tutanağı hazırlatmanız gerekmektedir. Bu sistemle, internetten hakaret suçunun mağduru olmanız halinde, paylaşımlar silinmeden delil bildirmek veya almış olduğunuz ekran görüntüsünün güvenilirliğini sağlamak amaçlanmıştır.

Av. Serdar Han Topo: İnternetten Hakaret Suçu

Avukat Serdarhan Topo: İnternetten Hakaret Etme Suçu ve Cezası

İnternet Üzerinden Tehtid Suçu Ve Cezası

Serdar Han Topo, tehdit suçunun TCK madde 106’da düzenlendiğini ifade ediyor. Bu maddeye göre bir başkasını kendisinin veya bir yakınının hayatına, vücuduna veya cinsel dokunulmazlığına yönelik bir saldırı gerçekleştireceği yönünde tehdit eden kişi, tehdit suçunu işlemiş sayılmaktadır.

Bu durumda kişi, altı aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılacaktır. Tehdit, mal varlığını zarara uğratmak, kötülük etmekten bahisle yapıldığında ise daha az ceza öngörülmüştür. Bu durumda da kişi altı aya kadar hapis veya adli para cezası ile cezalandırılır. Tehdit suçu şikayete bağlı bir suçtur. Tehdidin, söz veya davranışla, oluştuğunu söyleyebilmemiz için tehdide konu tecavüz bakımından sonuç almaya uygun ve yeterli olması gerekmektedir.

Bilinmesi gerekir ki, kanunda tehdit suçunun nasıl işlenmesi gerektiğine dair bir düzenleme yapılmamıştır. Bu suç, mektup vasıtasıyla, yüz yüze, sosyal medya üzerinden herkese açık bir paylaşım yoluyla veyahut e-mail yoluyla, whatsapp üzerinden vb. pek çok yol ile işlenebilmektedir. Kişiler kimliklerinin tespit edilmemesi amacıyla bu suçu anonim hesaplar ile işleyebilmektedir. Serdar Han Topo bu konuda uyarıyor: kişinin kendisini tanınmayacak bir hale koyması tehdit suçunun daha ağır cezayı gerektiren nitelikli halini oluşturmaktadır.

Yukarıda da belirttiğimiz gibi tehdit suçu şikayete bağlı bir suçtur. Tehdit suçuna maruz kalan mağdurun bir polis merkezine ya da Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunması gerekecektir. İnternet yoluyla yapılan tehdidin kim tarafından yapıldığının belli olmayacağı düşüncesi yanlıştır. Şikayet üzerine bu bilgiler savcılık tarafından soruşturulacaktır.

Av. Serdar Han Topo: İnternetten Hakaret Suçu

Av. Serdarhan Topo: İnternet Üzerinden Hakaret Suçu

İnternet Üzerinden Şantaj Suçu Ve Cezası

Şantaj suçu TCK madde 107’de TCK 107. maddede “hakkı olan veya yükümlü olduğu bir şeyi yapacağından veya yapmayacağından bahisle, bir kimseyi kanuna aykırı veya yükümlü olmadığı bir şeyi yapmaya veya yapmamaya ya da haksız çıkar sağlamaya zorlamak” olarak tanımlanır. Serdar Han Topo, bu tanımdan hareketle şantaj suçunun internet üzerinden işlenmesi internet yoluyla şantaj suçunu oluşturacağını anlatıyor. Belirtmek gerekir ki bugün mevcut kanunlarımızda bu şekilde özel bir düzenlemeye gidilmemiştir.

İlgili maddeye göre, internet yoluyla veya değil şantaj suçu işleyen kimseler, bir yıldan üç yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar da adli para cezası ile cezalandırılır. İnternet yoluyla şantaj suçu, sosyal medya hesapları, skype, whatsapp, mail adresleri aracılığıyla sesli yazılı ve görüntülü olarak işlenebilmektedir. İnternetin artık uluslar arası bir boyut kazandığını göz önüne alırsak şantajın yurt dışından da yapılabileceğini belirtmek gerekir.

Makalemizde Avukat Serdar Han Topo ile internetten hakaret, tehdit ve şantaj suçları üzerinde durduk. Söz konusu suçların mağduru olarak sizlere tavsiyemiz bilişim hukuku alanında uzman bir avukata danışmanız ve elbette panik yapmamanızdır. Topo Hukuk Bürosu ve bilişim hukuku avukatı Serdar Han Topo bu tür suçlarla mücadelede müvekkillerine danışmanlık ve avukatlık hizmeti vermektedir. Sitemizden bizlere ulaşabilir mevcut probleminize çözüm arayabilirsiniz.