Trafik Kazası Tazminatı Nedir

Trafik kazası tazminatı, en az 1 motorlu aracın karıştığı kazalarda meydana gelen bedensel zararlar ile ev, araba, arazi gibi mal varlıklarında meydana gelen zararların giderilmesi amacıyla ödenen tazminatı ifade etmektedir.

Trafik kazaları bir haksız fiil teşkil etmektedir. Dayanağı Türk Borçlar Kanunu olan bu tazminattan, kazaya sebebiyet veren kişi sayısı birden fazla ise bu kişiler müteselsilen sorumlu olurlar.

Kişilerin tümü trafik kazası tazminatından sorumludurlar. Araç sahibi ile sürücü farklı ise veya olay yerinde üçüncü kişi bulunuyorsa bu kişilerin de hukuki sorumluluğuna gidilebilir.

Trafik kazası sonucu maddi zarar meydana gelebileceği gibi manevi zararlar da meydana gelebilir. Trafik kazası tazminatı maddi ve manevi zararların tümünü kapsamaktadır.

trafik kazası tazminatı, serdarhan topo uzman avukat

Trafik kazası tazminatı nedir

TRAFİK KAZASI TAZMİNATI TUTARLARI

Trafik kazalarında tazminat miktarı hesaplanırken birçok etken göz önünde bulundurulur. Birtakım incelemeler sonucunda hazırlanan rapora göre bir tazminat miktarı belirlenecektir.

2019 yılı itibariyle ölümlü veya yaralanmalı kazalarda belirlenebilecek tazminat miktarı en fazla 360.000 TL olabilir.

Bu miktar araçta bulunan kişi sayısına göre farklılık göstermektedir. Ceza ve hukuk davalarında Serdarhan Topo uzman avukat olarak size yardımcı olacaktır. Avukat Serdarhan Topo Şişli Bürosu iletişim için www.topo.av.tr

trafik kazası tazminatı, serdarhan topo uzman avukat

Trafik kazası tazminatı nedir

TRAFİK KAZASI TAZMİNAT HESAPLAMASI NASIL YAPILIR?

Ölümlü trafik kazalarında maddi ve manevi tazminat davası açılabilir. Manevi tazminat kapsamında; ölenin yakınlarının ölüm neticesinde duydukları elem, acı duyguları sebebiyle ödenen bedel vardır.

Aynı zamanda ölenin cenaze giderleri, kişi hemen ölmemiş ise tedavi giderleri de tazminata dahildir. Manevi tazminat dışında destekten yoksun kalma tazminatı da söz konusu olur.

Ölen kişinin yakınları, yaşamları süresince ölen kişiden destek görmüşler ve ölümden sonra bu destekten yoksun kalmışlar ise bunun tazminini talep edebilirler.

Yaralanmalı kazalarda ise kişi bizzat manevi tazminat isteyebilir. Yakınların manevi tazminat isteyebilmesi için ise kaza geçiren kişinin ağır bir bedensel zarar görmesi gerekmektedir.

Uzuv kaybı gibi ağır yaralanmalar mevcut ise yakınlara manevi tazminat hakkı doğar.

Bunun dışında yaralanan kişini her türlü tedavi masrafı, yaşanan kazanç kaybı, çalışma gücünün yitirilmesinden kaynaklanan kayıplar ve ekonomik geleceğin sarsılmasından doğan kayıplar talep edilebilir.

Manevi tazminat belirlenmesinde dikkate alınacak hususlar; tarafların ekonomik durumu, olayın meydana gelme şekli, tarafların olayın meydana gelmesine sebep olan kusur durumudur.

Tazminat miktarlarının belirlenmesinde hukuki destek almak önem arz eder. Avukat Serdarhan Topo, uzman avukat sıfatıyla hukuk ve ceza davalarına bakmaktadır. Serdarhan Topo Şişli bürosu iletişim adresi için www.topo.av.tr