Avukat Serdar Han Topo: Alkollü Araç Kullanmak

Alkollü Araç Kullanmak, kişinin hareketlerini yönlendirebilme yetisini kısıtladığı  için  mevzuatımızca yasaklanmıştır. Bu yasaklamalara ihtiyaç duyulmasının sebebi , 1900 lü yıllardan itibaren hayatımıza giren motorlu taşıt miktarının  artması ile sürücülerin dikkatsizliği neticesinde trafik kazalarının artması, can ve mal kayıplarının yaşanıyor olmasıdır.

Birkaç yıl öncesine kadar “Alkollü Araç Kullanmak” konusuna ilişkin düzenlemeler  hukukumuzda yer almaktaydı ama alkollü araç kullanırken yakalanılsa bile yaptırımları ağır olmadığı için sürücüler için caydırıcı olmamaktaydı.

2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu m.48 uyarınca trafikte alkollü araç kullanımı yasaktır. Alkollü araç kullanma yasağına ilişkin cezalar alınan alkol miktarının vücuttaki düzeyine ve daha önce bu durumun yaşanmış olmasına bağlı olarak verilmektedir. Aralık 2017 tarihi itibariyle 0.50 promilin üzerinde alkol alımında bulunmuş kişilerin ehliyetine el konmakta ve 770 TL idari para cezasına çarptırılmaktadır. Bu durum yeniden yaşanırsa, ehliyete iki yıl süreyle el konmakta  ve 870 TL idari para cezasına sürücü mahkum edilmektedir. Alkollü Araç Kullanımını ikiden fazla tekrarlayan kişinin ehliyetine beş yıl süreyle el konmaktadır.

Av. Serdar Han TOPO: TCK’ya göre Alkollü Araç Kullanmak

Alkollü araç kullanıp trafikte başkalarının can ve mal güvenliğini riske atmanın cezası sadece 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu ile sınırlı değildir. Buna ek olarak alkollü araç kullanmanın cezası ;  TCK. m. 179  ‘da da belirtilmiştir.

TCK.179’a göre; Kara, deniz, hava veya demiryolu ulaşım araçlarını kişilerin hayat, sağlık veya malvarlığı açısından tehlikeli olabilecek şekilde sevk ve idare eden kişi, üç aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.  Alkol veya uyuşturucu madde etkisiyle ya da başka bir nedenle emniyetli bir şekilde araç sevk ve idare edemeyecek halde olmasına rağmen araç kullanan kişi yukarıdaki fıkra hükmüne göre cezalandırılır.

Avukat Serdar Han Topo‘ya göre TCK. m.179’a göre oluşan trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçunun oluşması için ortaya herhangi bir zararın çıkması gerekmemektedir. Trafik kontrolleri sırasında alkollü araç kullanıldığı  tespit edilirse de sürücüler bu madde uyarınca ceza alırlar.

Alkollü Araç Kullanılması sonucu başkasının canına veya malına zarar veren kişiler hakkında ise, kişinin yaralanmasına veya ölmesine sebep olunursa taksirle adam yaralama veya ölüme sebep olma suçundan cezaya hükmolunabilmektedir. Yargıtay, kişinin bilinçli olarak alkol alması ve araç kullanması neticesinde eylemi de bilinçli olarak işlediğine kanaat getirmektedir. Bu durumda alkollü araç kullanarak başka bir kişiye zarar veren kişi hakkında trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçundan değil bilinçli taksirle adam öldürme/yaralama suçundan işlem yapılır.

Alkollü araç kullanan sürücü bu şekilde kazaya karışırsa, trafik sigortası olsa dahi sigorta şirketi zarar görene ödeme yapar. Ancak sürücüye bu ödeme için rücu eder ve bedeli sürücüden tazmin edebilir.

Alkollü araç kullanımı başta alkollü araç kullanana sonra çevresindekilere zarar vermektedir. Av. Serdar Han TOPO  trafik kurallarına daha fazla dikkat edilmesi gerektiği bunun için de ehliyet alım şartlarının daha nitelikli hale getirilmesini ve trafik kuralları ihlali içeren davranışların azalması için trafik cezalarının arttırılması görüşündedir.

İstanbul Mecidiyeköy Şişli bölgesinde bulunan Topo Hukuk Bürosu kurucusu Av. Serdar Han TOPO  , trafik kazasına ilişkin davalarda  zarar görenlerin;  sürücüden veya trafik sigortası varsa sigorta şirketinden zararının tahsili için açılacak davalarda, maddi ve manevi tazminat davalarında ve trafik kazasına ilişkin her türlü davada  hukuki danışmanlık hizmeti sunmaktadır.

Bu konu hakkında daha fazla bilgi sahibi olmak için topo.av.tr‘yi ziyaret edebilirsiniz.