Avukat Serdar Han Topo: İnternetten Video Kaldırma

Avukat Serdar Han Topo, son dönemlerde itibar koruma kapsamında uygulamasının sıkça artış gösterdiği, aynı zamanda bu hizmeti talep edenler tarafından merak edilen internetten video kaldırma işlemi hakkında yazısına bu hafta yer verdi.

 

Bilişim avukatı Serdar Han Topo: İnternetten video kaldırma yaşanan teknolojik gelişmeler sonucunda önemli hale gelmiştir. İnternet kullanımının her geçen gün artması ve internete erişimin bu denli kolay olması, internetten kaldırılması gereken videoların sayısında artışa sebebiyet vermiştir. Bilindiği üzere yakın geçmişte yalnızca bilgisayarlar üzerinden internete erişim mümkünken şimdi ise laptoplar, tabletler, akıllı telefonlar gibi pek çok cihaz üzerinden internet ortamına erişmek mümkün olmuştur. Aynı zamanda internetin kişilere sağladığı kolaylıklar da sanal aleme erişenlerin sayısında artışı sağlamıştır.

 

Her ne kadar internet ve teknolojik gelişmeler bizlere birçok yönden avantajlar sağlıyor olsa da kötü niyetli kimseler tarafından bunların kullanılması bazı dezavantajlara neden olmaktadır. Kimlerin internet kullanacağı veya hangi saat aralıklarında kullanacakları gibi herhangi bir kural olmadığından dolayı kötü niyetli kimseler internet üzerinden pek çok suçu işlemekte ve kişileri mağdur etmektedirler. Bünyesinde bulunduğum Topo Hukuk Bürosu aracılığıyla, bu tür durumlar ile karşılaştığımız zaman elbette kanun koyucunun yaptığı birtakım düzenlemeler  doğrultusunda kişilerin mağduriyetlerinin giderilmesi hedeflenmiştir. Ancak yalnızca hukuki düzenlemelere güvenmek de doğru değildir. Çünkü alınacak ufak tedbirler ile internet ortamında işlenen suçların mağduru olmanın önüne geçilebilecektir.

 

İnternetten video kaldırma, pek çok kişinin talepte bulunduğu bir konudur. Söz konusu videoların kaldırılma sebebi ise çeşitlilik göstermektedir. Avukat Serdarhan Topo: Bazen bir sosyal medya hesabında paylaşılan video müstehcen içerik sahibi olabileceği gibi bazen ise hakaret içerikli olabilecektir. Dolayısıyla farklı nedenlerden dolayı kişiler internetten video kaldırma işlemine ihtiyaç duymaktadır. Ancak bu videolar yalnızca sosyal medya sitelerinde değil; farklı mecralarda da yayınlanmış olabilir. Örneğin bir haber sitesinde paylaşılan bir video veya Youtube’da paylaşılan bir video da kişilik haklarını ihlal edebilir veya konusu suç teşkil edebilir.

Bu nedenle farklı gerekçelere dayanılarak kişiler, internetten video kaldırma işleminin gerçekleştirilmesini isteyebilmektedir. Söz konusu işlemin nasıl gerçekleştirileceğine bir sonraki konu başlığımızda değineceğiz. Ancak yıllardır kişi ya da kurumların internetteki itibarını koruyan ve bilişim hukuku alanında tecrübeli bir avukat olarak şunu söylemem de fayda var ki internetten video kaldırma işlemi hem hızlı davranmayı hem de hukuki süreci doğru ve eksiksiz bir biçimde tamamlamayı gerektirdiğinden dolayı bir uzmandan yardım alınması en doğru tercih olacaktır. Burada bahsettiğimiz uzman ise bilişim avukatıdır. Bilişim avukatının internetten video kaldırma işlemindeki önemine daha sonra detaylı bir şekilde altbaşlıkta bulabilirsiniz.

 

İnternetten Video Nasıl Kaldırma Nasıl Gerçekleşir?

Bilişim hukuku alanında sık çalışan Topo Hukuk Bürosu‘nun kurucu avukatı, Av. Serdarhan Topoİnternetten video kaldırma işleminin nasıl gerçekleşeceği, açıklamamız gereken konular arasında yer almaktadır. Öncelikle şunu hatırlatmalıyız ki daha evvel söylemiş olduğumuz üzere internetten video kaldırma işleminin hızlı ve eksiksiz bir biçimde gerçekleştirilmesinde bilişim avukatının önemi büyüktür. Her ne kadar video kaldırma sürecini kısaca açıklamış olsak da hukuki işlem gerçekleştirmek için mutlaka profesyonel manada hukuki destek alınmalıdır. Aksi halde yaşanacak kayıpların telafisi mümkün olamayabilir ve kaldırılmak istenen video, uzunca bir süre internet ortamında kalabilir.

 

İnternetten video kaldırma işleminin hukuki dayanağını esasen 5651 sayılı Kanun oluşturmaktadır. Bu kanun ile internet ortamında gerçekleştirilen yayınlar denetlenmekte ve internet üzerinden işlenecek olan suçlarla mücadele edilmektedir. Bahsi geçen kanun çerçevesinde kişiler, kişilik haklarının ihlal edildiği veya özel hayatlarının ihlal edildiği gerekçesiyle yasal süreç başlatarak internetten video kaldırmak için harekete geçebilmektedirler. Yalnızca kişiler açısından değil; kurumlar açısından da 5651 sayılı Kanun uygulama alanı bulmaktadır.

 

İnternetten bir videonun kaldırılabilmesi için ilk olarak içerik sağlayıcısına; ona ulaşılamadığı veya ondan cevap alınamadığı takdirde ise yer sağlayıcısına talepte bulunulmalıdır. Uygulamada bazen içerik veya yer sağlayıcısına ulaşmak mümkün olmamakta ya da bu kimselerden yanıt alınamamaktadır. İşte böyle bir durum karşısında ise Sulh Ceza Hakimine doğrudan videonun kaldırılması için talepte bulunulması en doğru tercih olacaktır. Çünkü kaybedilen zaman, video kaldırma işlemini gerçekleştirmek isteyen bir kişinin aleyhine sonuçlar doğurabilecektir. Aynı zamanda hakime başvurulduğu takdirde söz konusu videoya erişimin engellenmesi yönünde karar verilebilecektir. Bir web sitesi hakkında erişimin engellenmesi kararı tedbir olabileceği gibi kesin sonuç da olabilir. Hakim, kendisine videonun kaldırılması için talepte bulunulduğu takdirde hızlı bir biçimde karar verecek ve bu kararını ilgili merciilere iletecektir. Söz konusu karara uymak zorunludur. Karara riayet edilmediği takdirde sorumlulukların cezai yükümlülüğü konusu gündeme gelecektir.

 

5651 sayılı Kanun’a göre bazı hallerde doğrudan TİB’e başvurulması daha iyi olacaktır.

Örneğin internet ortamında karşılaşılan pornografik siteler için TİB’e başvuruda bulunulması gerekecektir. Böylece TİB, en kısa süre içerisinde söz konusu site veya siteler hakkında erişimin engellenmesi yönünde karar verecektir.

 

Avukat Serdarhan Topo: İnternetten Video Kaldırılmasında Bilişim Avukatının Önemi

Avukat Serdarhan Topo, internetten video kaldırma işleminde bilişim avukatının rolüne önemle vurgu yapıyor. Av. Serdarhan Topo: Bilindiği üzere yaşanan teknolojik gelişmeler neticesinde internet ortamında paylaşılan herhangi bir içerik saniyeler içerisinde binlerce, hatta milyonlarca kişiye ulaşmaktadır. Hal böyle olunca da internetten video kaldırma işlemi daha önemli hale gelmektedir. Çünkü kaybedilecek ufacık bir zaman bile kişilerin maddi ve manevi kayıplar yaşamasına, hatta telafi edilemez zararlara uğramasına sebebiyet verebilecektir. İşte tam da bu noktada bilişim avukatının önemi devreye girmektedir.

Bilişim avukatı, gerek sahip olduğu teknik ve gerekse sahip olduğu hukuki bilgi sayesinde müvekkili lehine hızlı ve doğru bir biçimde harekete geçebilecektir. Karşısındaki problemi tespit edemeyen, çözüm bulamayan bir kişi şüphesiz ki mağdurun daha da mağduriyet yaşamasına neden olacaktır. Oysa bilişim avukatı, teknik ve hukuki bilgi birikimiyle internetten video, fotoğraf ve diğer içeriklerin kaldırılamasını kısa sürede önleyecektir. Aynı zamanda müvekkilinin zararlarının giderilmesi için bilişim avukatı, onun lehine çalışacak ve her zaman müvekkilinin hak ve menfaatlerini koruyacaktır.

 

İnternetten Hangi Videoların Kaldırılması Mümkündür?

İnternette video kaldırmanın çeşitli nedenlere dayanabileceğini daha önce belirtmiştik. Kişilik haklarını ihlal eden videoların kaldırılması mümkün olabileceği gibi özel hayatın gizliliğini ihlal eden videolar da kaldırılabilecektir. Aynı zamanda hakaret, iftira gibi niteliklere sahip videoların kaldırılması da mümkündür. İnternette yer alan müstehcen içerikli videoların da kaldırılabileceğini söylememiz elbette ki doğru olacaktır. Bunların yanı sıra 5651 sayılı Kanun’da yer almakta olan ve bazı suçları temsil eden içeriklerin sanal alemde bulunmaktadır. Bu içeriklerinde kaldırılması yönünde hukuki işlem başlatılabilecektir. Çocukların cinsel istismarı, müstehcenlik, intihara yönlendirme, fuhuş vs suçları teşkil eden videolar ve diğer içerikler de internet ortamından kaldırılabilecektir. 5651 sayılı Kanun’un 8.maddesine göre internet ortamında yapılan yayınlar ve içerikler söz konusu suçları oluşturduğuna dair yeterli şüpheler mevcutsa. Bu yayınlarla ilgili olarak erişimin engellenmesi yönünde karar verilebilecektir. Konu hakkında detaylı bilgi almak ve hukuki işlem başlatmak için uzman bir bilişim avukatına danışılmalıdır.